O-STA

53. seja Nadzornega sveta: NLB Skupina v letu 2018 zabeležila 203,6 milijonov EUR neto dobička glede na nerevidirane podatke

Danes, 8. marca 2019, se je na svoji 53. seji sestal Nadzorni svet NLB d.d. in potrdil nerevidirane rezultate NLB Skupine za leto 2018. NLB Skupina nadaljuje z uspešnim in stabilnim poslovanjem - v lanskem letu je ustvarila čisti dobiček v vrednosti 203,6 milijona evrov. Vse hčerinske banke na trgih jugovzhodne Evrope so poslovale z dobičkom in s tem pomembno prispevale k rezultatu skupine. Več informacij o poslovnih rezultatih NLB Skupine je na voljo v Nerevidiranih finančnih izkazih NLB Skupine za leto 2018 in Predstavitvi NLB Skupine, objavljenih danes. V ponedeljek, 11. marca, lahko zainteresirani deležniki spremljajo predstavitev poslovnih rezultatov Uprave NLB d.d., ki bo potekala v živo, kar si lahko ogledate na povezavi.

Skupni čisti dobiček iz poslovanja znaša 493,3 milijonov evrov, kar je 1 % več kot v prejšnjem letu (487,7 milijonov evrov v letu 2017). K višjemu dobičku iz poslovanja so prispevali višji neto obrestni prihodki (za 3,6 milijona evrov ali 1 %) in višji redni prihodki od provizij (za 5,2 milijona evrov ali 3 %). Neto obrestnih prihodki so porasli zaradi večjega obsega posojil in znižanja obrestnih odhodkov. Nadaljevala se je stabilna rast kreditov, z 10 % rastjo na strateških tujih trgih in 6 % rastjo na segmentu prebivalstva v Sloveniji. Struktura kreditne izpostavljenosti NLB Skupine se je tako premaknila v prid kreditov prebivalstva (iz 45 % v 2017 na 49 % v letu 2018) tudi kot posledica ugodnih gospodarskih razmer in visoke stopnje zaupanja potrošnikov.

Zaradi uspešnega reševanja slabih posojil in ugodnih makroekonomskih pogojev, se je kreditni portfelj še naprej izboljševal. Bruto vrednost slabih posojil na nivoju NLB Skupine se je znižala za 222,2 milijona evrov v primerjavi z decembrom 2017, zaradi česar se je delež slabih posojil znižal na 6,9 %, medtem ko je mednarodno primerljiv delež nedonosnih izpostavljenosti (v skladu s smernicami EBA) padel na 4,7 %. Tako je NLB Skupina v letu 2018 z neto sproščanjem oslabitev in rezervacij v znesku 23,3 milijona evrov zabeležila negativen strošek tveganj.

Kapitalski količniki (CET1 in skupni kapitalski količnik) NLB Skupine so z 16,7 % še naprej stabilni (vključno s polletnimi rezultati v letu 2018), kar je znatno nad regulativnimi zahtevami. Kot je bilo že predhodno objavljeno, NLB d.d. preučuje različne možnosti za izdajo dodatnih kapitalskih instrumentov.

"Nadzorni svet je zadovoljen z rezultati NLB Skupine v letu 2018, ki dokazujejo, da se trend stabilnega in uspešnega poslovanja v NLB Skupini nadaljuje z utrjevanjem prisotnosti v regiji. Pri tem nas še posebej veseli, da so v preteklem letu vse članice skupine še naprej iskale inovativne, digitalne rešitve, ki so prilagojene potrebam njihovih strank. To je rezultat in hkrati dokaz, da NLB Skupina resnično pozna okolje, v katerem deluje. Ob tej priložnosti se želi Nadzorni svet zahvaliti vodstvu banke in celotne skupine ter vsem v njej zaposlenim za njihov prispevek k še enemu uspešnemu letu," je povedal Primož Karpe, Predsednik Nadzornega sveta NLB d.d.


Tudi v letu 2018 je NLB Skupina osrednjo pozornost namenila iskanju rešitev, ki najbolje izpolnjujejo potrebe naših strank. NLB d.d. je prek različnih kanalov uvedla storitev video klic in klepet, ki je strankami na voljo 24 ur na dan, skupaj z NLB Banko AD Skopje pa tudi sodobno rešitev NLB Pay, ki ima visok potencial za razvoj v platformo e-denarnic. Vse banke v Skupini vlagajo v posodobitev svojih tržnih zmožnosti z rešitvami, kot so super hitri gotovinski krediti, plačevanje na obroke na POS terminalih in usmerjene prodajne aktivnosti s pomočjo boljšega upravljanja odnosov s strankami. NLB Skupina je trdno odločena obdržati vodilno vlogo na področju inovacij in bančništva v regiji.

Sklic skupščine v zakonsko določenih rokih

Banka bo redno letno skupščino NLB, ki bo odločala o uporabi bilančnega dobička in predvidoma tudi o imenovanju članov nadzornega sveta, sklicala v rokih in na način, kot je določeno z zakonodajo in s Statutom NLB. Nadzorni svet tudi po izteku odpovednega roka dveh članic svoje delo nadaljuje s polnimi pooblastili.

Kot običajno, so se člani Nadzornega sveta NLB d.d. seznanili tudi s poročili komisij in v primerih, za katere je to potrebno, podali svoje soglasje.

Nadzorni svet NLB d.d.