O-STA

V Velenju aktivno za regijsko celostno prometno strategijo

Velenje, 13. marec 2019 - Mestna občina Velenje pripravlja v okviru projekta Smart Commuting regijsko celostno prometno strategijo s poudarkom na reševanju izzivov dnevnih migracij. Danes je v Vili Bianci potekala še zadnja izmed delavnic, na katerih smo s pomočjo javnosti in deležnikov v prometu določevali probleme, izzive, cilje in danes nazadnje še ukrepe. Regijsko celostno prometno strategijo razvijamo na območju občin Velenje, Slovenj Gradec, Mislinja, Dobrna, Celje, Žalec, Polzela, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mozirje in Nazarje.

Mestna občina Velenje je partner v projektu "Smart Commuting", ki je v višini 85 % sofinanciran iz programa Interreg Srednja Evropa. Glavni cilj projekta je poiskati nove rešitve za izzive dnevne mobilnosti za bolj trajnostni razvoj mest.

V procesu priprave celostne prometne strategije velik poudarek namenjamo sodelovanju s ključnimi akterji na področju prometa: občinami, zaposlovalci, javnimi ustanovami, šolami, strokovnjaki in nevladnim sektorjem. Po anketi, ki smo jo opravili v regiji, največ zaposlenih za prihod na delovno mesto še vedno uporablja avtomobil (61 %), kljub temu, da so razdalje, ki jih premagujemo, še vedno dovolj kratke za uporabo drugih načinov (do 15 km). Kako zagotoviti ustrezne pogoje za večjo uporabo javnega potniškega prometa, koles, deljenja prevozov in ne nazadnje tudi hoje, je bila glavna tema današnjega srečanja. Udeleženci so z delom po skupinah prepoznali kot najučinkovitejše oz. najbolj nujne naslednje ukrepe:

- spodbude delodajalcev za zaposlene, ki uporabljajo trajnostne načine prihodov na delo,

- izgradnja kolesarske infrastrukture,

- konkurenčnejši javni potniški promet (frekvence, cene, linije),

- več intermodalnih prestopnih točk,

- spremembe v prometni politiki.

Na podlagi delavnice in drugih analiz bomo oblikovali regijsko celostno prometno strategijo.

Pripenjamo fotografiji z dogodka.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša KočevarKabinet župana

T: 03 8961 546
.........................................................................................................................