O-STA

Mleko in mlečni izdelki, oktober 2004 (13.12.2004)Področje: Kmetijstvo in ribištvo

1. Odkupljeno kravje mleko in izdelki, dobljeni iz tega mleka, Slovenija, september 2004-oktober 2004

Cows' milk collected and products obtained, Slovenia, September 2004-October 2004

1000 tIndeksi / Indices
IX 04X 04X 04 IX 04X 04 X 03
Odkupljeno mlekoMilk collected
Kravje mleko s kmetijskih gospodarstev40,240,2100,097,9Cows'' milk from farms
povprečna vsebnost maščobe (%)4,074,17102,599,3fat content (%)
povprečna vsebnost beljakovin (%)3,343,40101,898,3protein content (%)
Dobljeni izdelkiProducts obtained
Konzumno mleko25,626,3102,8102,6Drinking milk
Smetana1,41,5106,3124,2Cream
Kislo mleko3,02,792,685,1Acidified milk
Zgoščeno mlekozz1,72,0Concentrated milk
Mlečna smetana v prahu, polnomastno mleko v prahu in delno posneto mleko v prahuzz109,1232,4Cream milk powder, whole milk powder, and partly skimmed-milk powder
Posneto mleko v prahuzz57,8126,1Skimmed-milk powder
Maslo skupaj - v ekvivalentu maslazz120,385,0Butter (total - in butter equivalent)
Sir, izdelan samo iz kravjega mleka2,12,1103,3100,7Cheese from cows'' milk only

z podatek zaradi zaupnosti ni objavljen z data not published because of confidentiality

Podrobnejši podatki so na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.

KOMENTARVsebnost beljakovin in maščobe v mleku, zbranem v oktobru 2004, se je v primerjavi s prejšnjim mesecem povečala, vendar je še vedno nižja kot oktobra lani. Količina odkupljenega mleka se je glede na september 2003 zmanjšala za 2,1 %. Med izdelki iz mleka, zbranega v oktobru 2004, se je glede na prejšnji mesec povečala predvsem količina masla. Količina zgoščenega mleka je ta mesec zanemarljiva, zato so indeksi zelo nizki. Količina mleka v prahu še naprej mesečno precej niha. V primerjavi z oktobrom 2003 so se povečale predvsem količine smetane in mleka v prahu. Količine zgoščenega mleka, masla in kislega mleka pa so se zmanjšale.

Priponke: isd-hitrainformacija_3q04.doc

Aleš Stele

http://www.stat.si