O-STA

Marjan Jenko dobitnik Plakete Zveze geodetov Slovenije za življenjsko delo

Novo mesto, 14. 3. 2019 - Zveza geodetov Slovenije (ZGS) je v četrtek, 14. marca 2019, na slavnostni akademiji v okviru 47. geodetskega dneva podelila Marjanu Jenku Plaketo za življenjsko delo. Dogodek je Zveza organizirala skupaj z Dolenjskim geodetskim društvom in v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor RS, Geodetsko upravo RS, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani, Geodetskim inštitutom Slovenije, Inženirsko zbornico Slovenije ter Združenjem geodetskih izvajalcev GIZ-GI. Nagrajencu je med drugim iskreno čestital predsednik Državnega zbora RS, mag. Dejan Židan. Ta je v svojem slavnostnem govoru izpostavil vse večji pomen geodetske stroke za posameznika in družbo, dotaknil pa se je tudi vse večjih izzivov, povezanih s tehnološkim razvojem in pričakovanj družbe, na področju geodetskih in geoinformacijski rešitev.

Marjan Jenko, 90-letnik, je močno vplival na razvoj geodetske stroke, predvsem na področju razvoja prostorske podatkovne infrastrukture vključujoč referenčne geodetske koordinatne sisteme. Geodetsko izobrazbo je pridobil na Univerzi v Ljubljani, na Geodetskem oddelku takratne Tehniške visoke šole, kjer je leta 1952 diplomiral. Po diplomi se je zaposlil na Geodetskem zavodu LRS, kjer je bil dejaven tudi na mednarodni ravni. Svoje znanje, novosti iz prakse in mednarodne izkušnje je vse do sredine 90-ih let preteklega stoletja delil s študenti na Geodetskem oddelku nekdanje Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Poleg skrbi za razvoj stroke v nekdanjem razvojnem podjetju in na univerzi je bil ves čas pomemben član stanovskih organizacij, s poslanstvom razvoja in modernizacije geodetske stroke. Tako je imel razne funkcije v Zvezi geodetov Slovenije kot tudi v Zvezi geodetskih in inženirjev in geometrov Jugoslavije, kjer je leta 1988 postal častni član. Izpostaviti velja, da je Marjan Jenko med drugim avtor izračuna položaja geometričnega središča Slovenije GEOSS, redno je svoje znanje delil s kakovostnimi prispevki v Geodetskem vestniku. Leta 2010 je prejel nagrado Inženirske zbornice Slovenije za življenjsko delo na področju geodezije, ob 90-letnici pa mu je Zveza geodetov Slovenije podelila, kot rečeno, Plaketo ZGS za življenjsko delo.

Gostitelji in gosti slavnostne akademije so bili Boštjan Pucelj (predsednik Dolenjskega geodetskega društva), Jožica Marinko (generalna sekretarka ZGS), Miran Stanovnik (vabljeni govornik na akademiji), mag. Erna Flogie Dolinar (namestnica direktorja Geodetske uprave RS), Gregor Macedoni (župan Mestne občine Novo mesto), mag. Dejan Židan (predsednik Državnega zbora RS), Marjan Jenko (prejemnik plakete), mag. Blaž Mozetič (predsednik ZGS), Tomaž Petek (direktor Geodetske uprave RS), Milan Brajnik (Direktor Geodetskega inštituta Slovenije), dr. Bojan Stopar (predstojnik Oddelka za geodezijo na UL, Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo), dr. Marjan Čeh (UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo).