O-STA

Mladinska iniciativa s strategijo za povezano Koroško!

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os poziva vse ključne deležnike v regiji, lokalne skupnosti, gospodarstvenike, obrtnike, nevladni sektor, da je nujna priprava konkretnih ukrepov strategije razvoja Koroške, z namenom maksimalnega izkoristka prihoda 3. razvojne osi v regijo. Samo povezana Koroška bo žela sadove uspeha. To je bilo glavno sporočilo Mladinske iniciative na 2. gospodarskem forumu Koroške, ki je v petek, 15. marca 2019, potekal na Kopah.

Predstavnika Mladinske iniciative Aljaž Verhovnik in Andrej Grobelnik sta v svojem referatu predstavila ključne probleme na področju mladinskih politik. V razpravi sta izpostavila problematiko reševanja prometne odrezanosti Koroške. Ob tem sta situacijo podkrepila s podatki o demografskem deficitu mladih, ki se kaže predvsem s pojavom "bega možganov". Za ta namen Mladinska iniciativa vsem deležnikom na Koroškem predlaga sprejem strategije razvoja, ki bo poiskala rešitve za zajezitev deficita prebivalstva in to predvsem s konkretnimi ukrepi na področju zaposlitvene in stanovanjske problematike. Mladinska iniciativa je ponovno opozorila na pomanjkanje čezmejnega povezovanja z Republiko Avstrijo pri iskanju rešitev za krepitev prometnih komunikacij.

Smo na to cesto pripravljeni? Imamo strategijo, kako ravnati, da bo največji infrastrukturni projekt na Koroškem imel maksimalni učinek? To so vprašanja, na katera bo morala "povezana Koroška" iskati odgovore. Uspeh je v povezovanju in sodelovanju!
Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je na 2. gospodarskem forumu Koroške predlagala sprejem strategije s pripravo ukrepov za prihod 3. razvojne osi na Koroško.
foto: Aljoša Vrhovnik
Deli v Facebooku
Deli v Twitterju
Posreduj
www.msr.si | www.hitronakorosko.si
© Mladinski svet Ravne na Koroškem 2018. Vse pravice pridržane.

Mladinski svet Ravne na Koroškem
Prežihova ulica 7
SI - 2390 Ravne na Koroškem
00386 31 452 778
ms.ravne@gmail.com