O-STA

VABILO Nacionalni inštitut za biologijo Vas vabi, da se udeležite seminarja, "KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMI", ki ga bo predstavila doc. dr. ELIZABETA MIČOVIĆ

Seminar bo v sredo, 27. marca 2019, ob 14.00 v Biološkem središču, Večna pot 111, v Ljubljani, v predavalnici B3.

Povzetek:

"Namen seminarja je predstaviti pomen in vlogo komuniciranja z javnostmi, načela na katerih mora ta le-ta temeljiti in kako z ustreznim komuniciranjem gradimo kredibilnost in zaupanje javnosti.

Poudarek bo na komuniciranju tveganj na področju zagotavljanja varne hrane in pomenu ustreznega sodelovanja med vsemi deležniki v procesu analize tveganja: ocenjevalci tveganj, in odgovornimi za obvladovanje ter komuniciranje tveganj.

Komuniciranje o tveganjih lahko definiramo kot izmenjavo informacij skozi ves postopek analize tveganja, vključujoč tveganje samo, posamezne dejavnike tveganja, vse faktorje, ki so povezani z dejavniki tveganja in dojemanje tveganja med deležniki v procesu komuniciranja. Udeleženi v procesu so poleg omenjenih tudi, potrošniki, nosilci živilske dejavnosti, nosilci dejavnosti na področju krme, neodvisni strokovnjaki in vsa zainteresirana javnost.

Ustrezno komuniciranje tveganj je ključno za zagotavljanje pravice potrošnika do obveščenosti, varnosti in izbire. Omogoča učinkovito zmanjševanje morebitne zaskrbljenosti in preprečuje, da bi ta zaskrbljenost zrasla preko razumne mere. Pomembno je razumeti potrošnikovo dojemanje tveganj, ki je drugačno od dojemanja tveganj s strani strokovnjakov. Pojasnila o tveganjih morajo temeljiti na ocenah tveganj in strokovnih dejstvih, vendar na način, ki je razumljiv splošni javnosti in povprečnemu potrošniku, ki nima strokovnega znanja s tega področja.

Na seminarju bodo predstavljeni tudi različni načini komuniciranja ob različnih stopnjah tveganja s konkretnimi primeri iz prakse, s poudarkom na ustreznem komuniciranju z mediji in nastopi pred kamero."

Dodatne informacije: Katja Ploj, katja.ploj@nib.si, 059 232 701.