O-STA

Obvestila o prekrških iz tujine morajo biti v slovenskem jeziku

Obvestila o prekrških iz tujine morajo biti v slovenskem jeziku

Ste prejeli obvestilo in položnico o prometnem prekršku iz tujine? Kaj storiti s takšnim obvestilom o prekršku? Ali ste takšno obvestilo dolžni upoštevati? Kaj storiti, če obvestilu ni priložen zapisnik v slovenskem jeziku?

Če ste prejeli obvestilo iz katere izmed držav članic Evropske Unije, so te dolžna poslati obvestilo v slovenskem jeziku. Evropska komisija je pred kratkim podala mnenje, da mora biti obvestilo o prometnem prekrških iz tujine v slovenskem jeziku.

Komisija je še dodala, da obveznost pošiljanja obvestil v jeziku države registracije velja za organe na vseh ravneh. Obveznost velja tako na lokalni ravni kot tudi na regionalni in zvezni ravni. Tuji državni organi so dolžni uporabljati v pisnih obvestilih o prometnih prekrških jezik države registracije vozila ali enega od uradnih jezikov države članice registracije. Tako sicer določa evropska direktiva o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu.

"V kolikor obvestilo torej ni v slovenščini, gre za kršenje direktive o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu," so poudarili na Komisiji.

Če obvestila niste prejeli v slovenskem jeziku, se lahko pritožite na evropsko Komisijo. Vendar to ne pomeni, da vam izrečene globe ni mogoče izreči ali da ta ne velja. V praksi vam bodo najverjetneje še enkrat poslali obvestilo, in sicer v slovenskem jeziku.

Kako pa je s prekrški v Sloveniji? Ali že poznate Skupno evidenco kazenskih točk v cestnem prometu?

O tem smo pisali v prispevku Vas zanima koliko kazenskih točk imate zaradi prekrškov, ki ste jih storili v cestnem prometu?

Kazenske točke so vpisane v Skupno evidenco kazenskih točk v cestnem prometu. Upravljavec Skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu je Ministrstvo za pravosodje, eUprava. Upravljavec državnega portala eUprava pa je Ministrstvo za javno upravo.

Evidenca se vodi zaradi evidentiranja in obdelave podatkov o storilcih prekrškov, ki so jim bile za prekrške v cestnem prometu izrečene kazenske točke. Evidentira se:

· število izrečenih kazenskih točk,

· katerim voznikom je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma,

· katerim voznikom je bila izrečena prepoved uporabe vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije.

Ste prejeli obvestilo o prekršku in ne veste kaj storiti? Potrebujete pravno pomoč? Pokličite na 01 6001 528 ali pišite na data@data.si.