O-STA

Podpis pogodbe o prodaji patentnih pravic Univerze v Novi Gorici podjetju INSTITUTE CES, inštitut znanosti in tehnologije, d. o. o.

V sredo, 8. maja 2019, bosta rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik in direktorica podjetja INSTITUTE CES, inštitut znanosti in tehnologije, d. o. o. Nina Gramc mag. inž. el., podpisala pogodbo na podlagi katere bo Univerza v Novi Gorici prodala patentne pravice podjetju INSTITUTE CES, inštitut znanosti in tehnologije, d. o. o..

Univerza v Novi Gorici je lastnica patentnih pravic za izum z nazivom "Postopek za shranjevanje električne energije v trdni snovi". Izumitelj patenta je prof. dr. Matjaž Valant, vodja Laboratorija za raziskave materialov in dekan Fakultete za znanosti o okolju na Univerzi v Novi Gorici.

Patentni izum razrešuje enega od trenutnih največjih problemov v energetiki, ki izhaja iz neuravnotežene proizvodnje in porabe električne energije. Ta problem je še posebej izrazit v primerih, ko je v omrežje dodana večja količina energije pridobljene iz nestalnih trajnostnih virov kot so veter in sonce. Zaradi potrebe po uravnoteženju porabe in proizvodnje električne energije in s tem stabilizacije omrežij se danes v svetovnem merilu zavrže ogromna količina energije, kar predstavlja okoljsko in ekonomsko škodo. Razen črpalnih elektrarn, ki pa so geografsko pogojene s potrebo po gravitacijskem padcu, še nimamo ustreznih tehnologij, ki bi lahko shranjevale takšne ogromne količine električne energije. Izum prof. dr. Matjaža Valanta rešuje ta problem s shranjevanjem električne energije v oksidacijsko redukcijskem potencialu trdne snovi. Postopek je ekološko nevtralen, ekonomsko ugoden ter omogoča trajno shranjevanje enegije z energijsko gostoto večjo od tiste v npr. fosilnih gorivih.

Poleg odkupa patentnih pravic se bo sodelovanje med institucijami nadaljevalo tudi v prihodnje, saj bo poleg omenjene pogodbe podpisana tudi pogodba o razvojnem sodelovanju. Laboratorij za raziskave materialov Univerza v Novi Gorici bo za podjetje INSTITUTE CES, inštitut znanosti in tehnologije, d. o. o. izdelal delujoč prototip ter določil vse pomebne tehnološke, energetske in ekonomske parameter te tehnologije.

Lepo vabljeni na podpis pogodbe, ki bo potekal v sredo, 8. maja 2019, ob 11. uri v prostorih Univerze v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi.

Dodatne informacije:

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

T: 05 62 05 827, GSM: 040 266 058

E: andreja.leban@ung.si