O-STA

NLB uspešno zaključila izdajo podrejenih Tier 2 obveznic

NLB je danes, 6. maja, uspešno zaključila izdajo 10NC5 podrejenih Tier 2 obveznic v skupnem nominalnem znesku 45 milijonov evrov. S tem bo banka optimizirala svojo kapitalsko strukturo, hkrati pa zadostila zavezam Republike Slovenije, danim Evropski komisiji v postopku odobritve državne pomoči banki.

Nespremenljiva kuponska obrestna mera obveznic znaša 4,2 % letno za prvih pet let od izdaje. Po tem obdobju bo kuponska obrestna mera določena na osnovi takrat veljavne referenčne obrestne mere in fiksnega pribitka, določenega ob izdaji obveznic.

Prodaja podrejenih obveznic je bila sicer osredotočena na slovenski trg, v njej pa so sodelovali tudi mednarodni vlagatelji, tako iz Jugovzhodne Evrope kot tudi izven nje. Skladno z danimi zavezami Evropski komisiji, gre za z državo nepovezane vlagatelje, katerih struktura je razpršena.

Obveznice z oznako NLB27 in ISIN kodo SI0022103855 bodo v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze d.d. predvidoma uvrščene 8. maja.

Več informacij je na voljo na straneh Obveznice Nove Ljubljanske banke d.d. - NLB27 in Dolžniški instrumenti.

NLB Komuniciranje