O-STA

Slikovite rešitve MESTA PEŠCEM!

Ljubljana, 16. maj 2019: Na mednarodnem natečaju za najboljši mestni plakat na temo pešcem prijaznega mesta, ki ga je organiziral IPoP - Inštitut za politike prostora v partnerstvu s TAM-TAM Inštitutom, je sodelovalo 159 del, od tega kar 95 iz tujine. Avtorica zmagovalnega je Andrea Machara iz Španije.

Aprila razpisani natečaj je tematiziral vizije mest prihodnosti, vse prepogosto zasnovane zgolj na tehnologiji, brez razmisleka o trajnostnem razvoju po meri človeka. Udeležence je pozival k upodobitvi pešcem prijaznega mesta prihodnosti. Hoja po mestnih ulicah je namreč veliko več kot zgolj rekreacija; omogoča tudi razvoj lokalnih storitvenih in ustvarjalnih prostorov, utrjuje povezanost med ljudmi in nenazadnje prispeva k zdravju in zmanjšanju ogljičnega odtisa.

Hodite

Ocenjevalna komisija je strokovno pregledala 159 del, ki so v celoti izpolnjevala pogoje natečaja. Med njimi jih je bilo kar 95 iz tujine, tudi iz Avstralije, Indije, Japonske.

Najboljše delo je po mnenju komisije ustvarila Andrea Machara iz Španije - avtorico čaka denarna nagrada 1.000 evrov in javna predstavitev na 50 TAM-TAM plakatnih mestih v osmih slovenskih mestnih občinah konec maja.

Odločitev za zmagovalko je bila soglasna. "Komisija je pri ocenjevanju upoštevala tri najpomembnejše kriterije: sporočilnost, kreativnost in likovno odličnost. Zmagovalni plakat subtilno in duhovito prikaže več prednosti hoje po mestu: na prehodu vidimo pešce, kako se srečujejo, nekateri celo zaplešejo, mlada družinica gre po svojih opravkih, študent hiti na predavanje ... Stilizirane figure izzovejo gledalčevo domišljijo, da jim pripiše zgodbe in s tem močneje ozave prijetne plati doživljanja mesta peš," utemeljuje izbiro nagrajenega plakata predsednik ocenjevalne komisije Žare Kerin.

V ožji izbor se je uvrstilo 27 plakatov - od sredine junija bodo razstavljeni v spletni galeriji Pešec.si, kjer bodo pod licenco Creative Commons na voljo vsem zainteresiranim, njihovi avtorji pa bodo dobili plaketo natečaja Mesta pešcem! Septembra bodo izbrani plakati finalistov na ogled tudi v pop-up galeriji na prostem v sklopu Evropskega tedna mobilnosti 2019 v Ljubljani.

Vsak korak šteje

Da je treba krepiti trajnostne oblike mobilnosti, zlasti hojo, se zaveda vse več mest, tudi v Sloveniji. Hodljivost mesta razvija in krepi raznolike družbene vezi, torej bogati vsakdanje življenje s kulturnim in socialnim kapitalom, ključnim virom razvojne moči lokalnih skupnosti. Pri ozaveščanju in opolnomočenju kar najširše javnosti imajo lahko pomembno vlogo natečaji, kot je Mesta pešcem!, saj opazno in dopadljivo nagovarjajo v javnem prostoru.

"Spreminjanje navad pri ljudeh je izjemno zahtevna naloga in pogosto tudi ne uspe, še posebej, če to želimo doseči z žuganjem, zapovedovanjem ali s pametovanjem. Veliko bolje je navdihovati, povabiti k spremembam in pokazati pozitivne posledice," je pomen natečaja komentiral član žirije Tine Lugarič.

"Z natečajem Mesta pešcem! nagovarjamo vse in vsakega, naj bo hoja naša prva izbira pri kratkih poteh po mestu. Glede na kreativno in nacionalno bogat odziv smo dobili še eno potrditev, da nas vse več razume pomen ljudem prijaznih mest za družbo prihodnosti," pravi Marko Peterlin, direktor IPoP - Inštituta za politike prostora, ki že 12 let podpira skupnosti pri trajnostnem urejanju prostora, prav tako pa že deveto leto podpira slovenske organizatorje sprehodov Jane's Walk; te dni potekajo še zadnji urbani sprehodi, ki promovirajo hojo po vsakdanjih opravkih.

"Natečaj Mesta pešcem! je prijetno presenetil tako po mednarodnosti kot kakovosti del, torej je še en korak k razvoju plakatne kulture, predvsem v javnem, mestnem prostoru," dodaja Tomaž Drozg, direktor TAM-TAM Inštituta, katerega poslanstvo je promocija in spodbujanje ustvarjalnosti na področju plakatne umetnosti.

ORGANIZATORJA NATEČAJA


IPoP - Inštitut za politike prostora deluje kot nevladna, raziskovalna in svetovalna organizacija. Podpira skupnosti pri trajnostnem urejanju prostora in si prizadeva za promocijo hoje kot oblike trajnostne mobilnosti in prometne prakse. IPoP spodbuja hojo tudi z organizacijo aktivne poti v šolo, s podporo lokalnim organizatorjem urbanih sprehodov Jane's Walk ter s pripravo analiz razmer in predlogov ukrepov za izboljšanje pogojev za hojo. IPoP deluje v javnem interesu na področju okolja.

TAM-TAM Inštitut, zavod za vizualno kulturo, nadaljuje aktivnosti družbe TAM-TAM, ki že 30 let razvija področje plakata kot komunikacijskega sredstva v javnem prostoru. Inštitut spodbuja ustvarjalnost in presežke pri oblikovanju plakatne umetnosti, s številnimi dejavnostmi in pobudami nacionalnega pomena pa želi postati referenčna točka za vse posameznike, institucije in dogodke, ki se ukvarjajo s plakati.

OCENJEVALNA KOMISIJA

Žare Kerin, Futura DDB - predsednik komisije
Ana Ivandić, Innovatif
Tine Lugarič, Luna \TBWA
Janez Koželj, Mestna občina Ljubljana
Tadej Žaucer, Ministrstvo za infrastrukturo RS
Katja Ložar, TAM-TAM Inštitut
Tea Pristolič, IPoP - Inštitut za politike prostora

Več informacij

Marko Peterlin, marko.peterlin@ipop.si, 059 063 683

_

Vizualija:

Hodite_Andrea-Machara

Podpis: Zmagovalni plakat natečaja Mesta pešcem! je ustvarila Andrea Machara iz Španije