O-STA

Ali že veste kakšen regres boste dobili? Do kdaj vam je delodajalec dolžan izplačati regres?

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače.

Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Če ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa.

S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) še določa, da če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi.

V primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s 67. členom Zakona o delovnih razmerjih ima delavec, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas.

Kot smo že pisali bo letošnje izplačilo regresa za vas bolj ugodno! Vas zanima, kaj lahko storite, če regres ni izplačan?

Po novem se izplačilo regresa za letni dopust do višine 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v RS (trenutno znaša povprečna bruto plača v Sloveniji 1.729,15 evrov) razbremeni dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Vlada je dne 25.4.2019 na izredni seji sprejela noveli zakonov o dohodnini ter o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki to sedaj določata. Noveli obeh zakonov bosta uveljavljeni že naslednji dan po objavi v Uradnem listu, najkasneje do konca maja 2019.

Kakšen regres boste letos prejeli?

Če ste zaposleni v javnem sektorju do vključno 18. plačnega razreda, boste prejeli izplačan regres v višini 1050 evrov. Vsi ostali uslužbenci javnega sektorja boste prejeli regres v višini minimalne plače, ki znaša 886,63 evrov.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.