O-STA

Prestižna revija Science objavila članek, pri katerem je sodeloval prof. Marko Topič s Fakultete za elektrotehniko UL

Prestižna znanstvena revija Science je v petek, 31. maja, objavila članek Terawatt-scale photovoltaics: Transform global energy, pod katerega so se podpisali najuglednejši ameriški, azijski in evropski strokovnjaki s področja fotovoltaike, med njimi tudi prof. dr. Marko Topič skupaj s petimi sodelavci Evropske tehnološke in inovacijske platforme (ETIP PV), ki ji prof. Topič predseduje. ETIP PV združuje preko 200 strokovnjakov iz industrije, bančništva, zavarovalništva, mednarodnih združenj, nevladnih organizacij ter raziskovalne sfere s področja fotovoltaike.

Hitrorastoča fotovoltaika spreminja energetiko

Gre za članek o pomembnem prispevku fotovoltaike k preoblikovanju energetike, ki so ga omenjeni strokovnjaki pripravili po drugi mednarodni delavnici Terawatt Workshop, ki je potekala aprila 2018 v ameriškem Denverju. Članek utemeljuje razloge za eksponentno rast fotovoltaike, ki je do konca leta 2018 presegla skupno moč 500 GW sončnih elektrarn in na podlagi aktualnih raziskav in inovacij projicira, da bomo globalno dosegli 1 TW (t.j. 1000 GW) že v naslednjih treh letih. Do leta 2050 bo fotovoltaika odigrala ključno vlogo pri omejevanju klimatskih sprememb s prehodom na trajnostno energetiko in sicer ne samo na področju proizvodnje električne energije temveč tudi z elektrifikacijo ostalih energetskih sektorjev.