O-STA

Znanstveni dosežek: Vpeljava novih metod za določanje količine GSO v živilih

Spoštovani novinarji,

Živila in krma, ki vsebujejo gensko spremenjene organizme (GSO), morajo biti v Sloveniji in v EU obvezno označeni, če vsebujejo več kot 0,9 % odobrenih GSO. Prisotnost neodobrenih GSO ni dovoljena. Za ustrezen nadzor nad gojenjem in trgovanjem z GSO je treba razviti metode, ki omogočajo zanesljivo določanje deleža GSO v posameznem vzorcu. S povečevanjem kompleksnosti živil in krme, ki vsebujejo vse več sestavin in so močno predelani, so postali postopki za določanje deleža GSO v vzorcih vse bolj zahtevni.

Proces določanja deleža GSO lahko primerjamo z določanjem količine rjavega fižola v mešanici fižola različnih barv. Če želimo izračunati delež rjavega fižola v mešanici, moramo prešteti tako število zrn rjavega fižola kot tudi število vseh zrn v mešanici. Podobno moramo pri postopku določanja deleža GSO v vzorcu prešteti tako zaporedja DNK, ki so značilna za GSO kot tudi zaporedja DNK, ki so značilna za posamezno biološko vrsto.

"Tehnologija se je izkazala za izjemno robustno, a hkrati dovolj občutljivo, kar je idealno za določanje deleža GSO v kompleksnih vzorcih", je povedala dr. Alexandra Bogožalec Košir, prva avtorica raziskave.

"Ker smo nacionalni referenčni laboratorij za testiranje GSO, smo želeli najti metodo, ki bi jo lahko uporabili za kompleksne vzorce, kjer deleža GSO ne moremo določiti z uporabo standardnega pristopa qPCR", je dodala dr. Mojca Milavec, koordinatorka študije.

Tri metode dPCR, ki so jih obravnavali v študiji, so bile vključene v rutinsko testno shemo laboratorija za določanje GSO, akreditiranega v skladu z ISO17025.

Več informacij v Izjavi za javnost v priponki.

Povezava na članek: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.05.029.

Dodatne informacije: dr. Alexandra Bogožalec Košir, alexandra.bogozalec @nib.si.

Povezava: www. nib.si - Nacionalni inštitut za biologijo

Lep pozdrav.

Katja Ploj

______________________________________________

Katja Ploj

Poslovna sekretarka

Nacionalni inštitut za biologijo / National Institute of Biology
Skupne službe / Corporate Services

Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Phone: + 386 (0)59 232 701


E-mail: katja.ploj@nib.si