O-STA

Prebivalstvo, 30. september 2004

(17.1.2005) Področje: Prebivalstvo

1 Prebivalstvo po skupinah in spolu, 30. september 2004

Population by groups and sex, 30 September 2004

30. 06. 0430. 09. 04
PrebivalstvoPopulation
SKUPAJ1 997 0041 998 697TOTAL
Moški977 092978 265Men
Ženske1 019 9121 020 432Women
Državljani Republike Slovenije, brez tistih, ki začasno prebivajo v tujiniCitizens of the Republic of Slovenia, excluding citizens temporarily residing abroad
Skupaj1 951 9131 953 251Total
Moški945 203945 860Men
Ženske1 006 7101 007 391Women
Tujci s stalnim prebivališčem v SlovenijiForeigners with permanent residence in Slovenia
Skupaj21 49121 794Total
Moški14 19414 331Men
Ženske7 2977 463Women
Tujci z začasnim prebivališčem v SlovenijiForeigners with temporary residence in Slovenia
Skupaj23 60023 652Total
Moški17 69518 074Men
Ženske5 9055 578Women
Državljani Republike SlovenijeCitizens of the Republic of Slovenia
SKUPAJ1 982 8611 984 162TOTAL
Moški961 268961 895Men
Ženske1 021 5931 022 267Women

Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva, Ministrstvo za notranje zadeve - Direktorat za upravne notranje zadeve

Source: Ministry of the Interior - Central Population Register, Ministry of the Interior - Internal Administrative Affairs Directorate

2 Indeks števila prebivalstva po skupinah, Slovenija

Index of the number of population by groups, Slovenia

IX 04 IX 99IX 04 IX 00IX 04 IX 01IX 04 IX 02IX 04 IX 03
Prebivalstvo100,6100,4100,3100,2100,0Population
Državljani, brez tistih, ki začasno prebivajo v tujini100,4100,3100,2100,1100,1Citizens of the Republic of Slovenia, excluding citizens temporarily residing abroad
Tujci s stalnim prebivališčem v Sloveniji392,8185,1164,5133,9110,5Foreigners with permanent residence in Slovenia
Tujci z začasnim prebivališčem v Sloveniji68,077,776,383,186,9Foreigners with temporary residence in Slovenia
Državljani Republike Slovenije100,4100,3100,2100,2100,1Citizens of the Republic of Slovenia

METODOLOŠKA POJASNILA

Prebivalstvo sestavljajo:

državljani Republike Slovenije s prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji, brez tistih, ki so odsotni v tujini več kot tri mesece in so svoj odhod prijavili v upravni enoti svojega stalnega prebivališča; tujci z izdanim dovoljenjem za stalno ali začasno prebivanje oziroma z veljavnim delovnim ali poslovnim vizumom, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče; osebe, ki sta jim bila po zakonu o azilu priznana pravica do azila in status begunca v Republiki Sloveniji (vključeni v skupino tujci s stalnim prebivališčem v Sloveniji);

Državljani Republike Slovenije so osebe z državljanstvom Republike Slovenije in s prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji.

Državljani Republike Slovenije, brez tistih, ki začasno prebivajo v tujini, so državljani Republike Slovenije s prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji, brez tistih, ki so odsotni v tujini več kot tri mesece in so svoj odhod prijavili v upravni enoti svojega stalnega prebivališča.

Tujci so osebe z državljanstvom tujih držav, osebe brez ugotovljenega državljanstva oziroma brez državljanstva ter z izdanim dovoljenjem za stalno oziroma začasno prebivanje v Sloveniji oz. z veljavnim delovnim ali poslovnim vizumom, ki imajo v Sloveniji prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče.

Osebe z začasnim zatočiščem so državljani tujih držav oziroma osebe brez državljanstva, ki jim Republika Slovenija zaradi razmer v njihovi državi nudi začasno zatočišče. Omenjene osebe je SURS do vključno 31. 12. 2002 prikazoval kot posebno prebivalstveno skupino, nato pa jih je zaradi njihovega majhnega števila vključeval med tujce z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Od 30. 6. 2004 v Sloveniji ni več oseb z omenjenim statusom.

Priponke: prebivalstvo-170105.doc

Janja Povhe