O-STA

Pogoji 40. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 12. avkcije šestmesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za finance

objavlja

POGOJE 40. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC in 12. AVKCIJE ŠESTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC


ki bo v torek, 28.08.2001 v času od 13.30 do 14.00 ure.


Razpisana emisija 40. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM040291101 znaša 3.800.000.000 SIT oziroma 380.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Razpisana emisija 12. serije šestmesečnih zakladnih menic z oznako RSSZM012280202 znaša 2.600.000.000 SIT oziroma 260.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Obrestna mera trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji.

Vplačilo na avkciji sprejetih naročil trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic bo 30.08.2001.

Republika Slovenija jamči za izplačilo 40. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 29.11.2001, in 12. serije šestmesečnih zakladnih menic, ki bo 28.02.2002.

Vlagatelji lahko svoja naročila za nakup trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic posredujejo preko naslednjih pooblaščenih vpisnikov:

Abanka (01/471 82 04), Bank Austria Creditanstalt (01/477 78 53), Banka Vipa (05/338 53 02), Factor banka (01/437 76 13), Nova kreditna banka Maribor (02/229 23 22), Nova Ljubljanska banka (01/476 52 06), SKB banka (01/471 54 90).

Podrobne informacije dobite pri vseh pooblaščenih vpisnikih in izdajatelju: Ministrstvo za finance, Zakladnica - Sektor za upravljanje z likvidnostjo proračuna, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana, telefon: 01/478 65 55, 01/478 63 34, 01/478 62 31 telefaks: 01/425 70 66, e-mail: majda.vrhovec@mf-rs.si, tomaz.oplotnik@mf-rs.si, primoz.dolenc@mf-rs.si, spletna stran: http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html