O-STA

Regres v nedenarni obliki - ali je dovoljen in kdaj?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) vsem zaposlenim, ki imajo pravico do letnega dopusta, zagotavlja tudi pravico do regresa.

Zakon tako določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do dopusta, izplačati regres najmanj v višini minimalne plače.

Pogosto pa se v praksi pojavi vprašanje ali lahko delodajalec delavcem zagotovi regres tudi v nedenarni obliki.

Izplačilo regresa za letni dopust

Zakon o delovnih razmerjih izrecno ne prepoveduje regresa v nedenarni obliki. Vendar pa govori o obveznosti "izplačila" regresa, iz česar izhaja, da mora biti regres zagotovljen v denarni obliki. Obveznost zagotavljanja regresa v denarni obliki pa izhaja tudi iz samega namena regresa. Gre namreč za denarno odmero delodajalca za oddih delavca v času dopusta.

V pravni teoriji in praksi je tako uveljavljeno stališče, da mora biti regres delavcem izplačan v denarju. Regres v nedenarni obliki pa je možen le v primerih, ko to predvideva kolektivna pogodba, ki zavezuje delodajalca.

Regres v nedenarni obliki v skladu s kolektivno pogodbo

Tudi v kolektivnih pogodbah je možnost zagotavljanja regrese v nedenarni obliki prej izjema kot pravilo.

Ena izmed kolektivnih pogodb, ki omogočajo regres v nedenarni obliki, je Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije. Ta določa, da delodajalec lahko izplača del regresa v nedenarni obliki, vendar pa so delodajalci v takem primeru dolžni upoštevati določene omejitve.

V primeru, da se odločijo za izplačilo dela regresa v nedenarni obliki, znaša regres za letni dopust od 1. 1. 2019 dalje 970 EUR, od tega pa mora delodajalec izplačati v denarju najmanj 55 % tega zneska.

V primeru izplačila dela regresa v nedenarni obliki, je delodajalec dolžan ta del regresa zagotoviti v obliki, s katero je delavcu omogočen nakup širokega nabora izdelkov, ki jih potrebuje za zadovoljevanje vsakodnevnih življenjskih potreb, le-ta pa mora biti po vrednosti enakovredna denarni obliki.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.