O-STA

Županov sprejem odličnih učencev in dijakov

Velenje, 18. junij 2019 - Včeraj zvečer je podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol v Domu kulture Velenje na sprejemu najboljših devetošolcev in dijakov predal čestitke župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča in ga zaradi zdravstvenih razlogov opravičil. Na velenjskih osnovnih in srednjih šolah je skupaj 105 devetošolcev in dijakov, ki so vsa leta šolanja dosegli odličen učni uspeh.

Podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol je vsem odličnim učenkam, učencem, dijakinjam in dijakom čestital za njihov uspeh. "Vsi tukaj prisotni ste dosegli cilj, ki ste si ga zadali. Pogum, odločnost, sodelovanje, povezovanje, predanost ... Pozitivna energija, motivacija, vse, kar vas navdihuje, da ste bolj prepoznavni, bolj uspešni, vse to vam daje trdne temelje za vaš nadaljnji razvoj. Čas hitro beži in prav vsaka generacija pomembno vpliva na naše okolje, razvoj, prihodnost. Mladim moramo prisluhniti. Imajo pravico, da izražajo svoja mnenja, mi pa jih moramo slišati. Bodite glasni, bodite odločni, povejte svoje mnenje," jih je spodbudil podžupan Peter Dermol.

V šolskem letu 2018/2019 je na šestih matičnih osnovnih šolah v mestni občini Velenje skupno 300 učencev v štirinajstih oddelkih devetega razreda, na Centru za vzgojo in izobraževanje Velenje pa še dvanajst devetošolcev. Med njimi je skupaj 66 devetošolcev, ki so med 3. in 9. razredom dosegli učni uspeh s povprečno oceno 4,5 in 5. To pomeni, da je ta izjemen uspeh doseglo 22 % letošnjih devetošolcev.

Na šolah Šolskega centra Velenje je letos skupaj 39 dijakov zaključnih letnikov, ki so v vseh letih srednješolskega izobraževanja dosegli odličen uspeh.

Skupaj je bilo torej odličnih 66 devetošolcev in 39 srednješolcev.

Za glasbeni program na županovem sprejemu za odlične učence in dijake so poskrbeli člani Trobilnega ansambla Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje in Tolkalna skupina Rhythm Factory.

Pošiljamo fotografiji vseh odličnih učencev in dijakov skupaj z ravnatelji šol in podžupanom (foto: Roman Bor).

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Vesna JELIČIĆ, univ. dipl. soc.
Kabinet župana

T: 03 8961 700
........................................................................................................................