O-STA

Ekonomska fakulteta je že dvajsetič odprla vrata poletni šoli "Ljubljana Summer School, Take the Best from East & West"

Ljubljana, 8. julija 2019; Letošnja mednarodna poletna šola Ekonomske fakultete v Ljubljani gosti preko 400 študentov iz več kot 90 visokošolskih institucij celega sveta. Na programu sodeluje 30 mednarodno priznanih predavateljev, ki bodo v tri tedne trajajočem programu, v sklopu petindvajsetih predmetov predavali in izobraževali študente iz 38 držav celega sveta. V 20 letih smo skupno gostili več kot 4000 študentov. Ljubljanska poletna šola se tako uvršča med največje poletne šole, s področja poslovnih in ekonomskih ved v Evropi.

Ekonomska fakulteta je že dvajsetič zapored odprla vrata mednarodni poletni šoli "Ljubljana Summer School, Take the Best from East & West". Slavnostne otvoritve se je udeležil ljubljanski župan in prvi predsednik Alumni EF, Zoran Janković. V nagovoru študentom je poudaril, da se vedno rad vrača na Ekonomsko fakulteto v najlepšem mestu na svetu. Mednarodnim študentom je predstavil Ljubljano kot urejeno, zeleno, varno univerzitetno mesto z mnogimi izvrstnimi kulturnimi prireditvami.

Medtem ko se je prve poletne šole leta 2000 udeležilo 35 študentov iz 5 držav, bo program letos gostil preko 400 dodiplomskih in podiplomskih študentov iz kar 90 visokošolskih inštitucij iz 38 držav celega sveta. Poletna šola je intenziven program v angleščini. Namenjena je tujim in slovenskim študentom ter vsem znanja željnih, s področja vseh ved in stopenj znanja. Poletna šola vključuje dva programska sklopa: Osrednji in časovno najobsežnejši je namenjen študiju. Program vključuje dodiplomske in podiplomske predmete s področja poslovnih ved, ekonomije poslovnega prava in poslovne angleščine. Drugi del je namenjen spoznavanju slovenske kulture, običajev in turističnih znamenitosti.

Ljubljanska poletna šola je vsekakor stičišče številnih kultur in mednarodnih perspektiv, kar udeleženci vsako leto poudarijo kot izjemno osebno izkušnjo. Intenzivni izobraževalni proces poteka v medkulturnih skupinah s poudarkom na skupinskem delu in primerih iz prakse. Študenti ob koncu predavanj opravijo izpit, kar jim prinese kreditne točke, ki jih uveljavljajo na svoji matični šoli. Domači in tuji predavatelji na Poletni šoli so strokovnjaki s področja ekonomije in poslovnih ved, pa tudi drugih družboslovnih področij. Poletne šole postajajo v svetu vse bolj razširjena oblika izobraževanja, saj postajajo del redne dejavnosti in tudi obveznost študentov, da preživijo določen del študijskih obveznosti v tujini.

Ekonomska fakulteta ima dolgo tradicijo izobraževanja in raziskovanja na področju ekonomskih in poslovnih ved. Preko Poletne šole poteka tudi aktivno sodelovanje z obstoječimi in potencialnimi partnerskimi raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami celega sveta. Ekonomska fakulteta ima široko mrežo več kot 200 mednarodnih partnerjev po celem svetu. S krepitvijo internacionalizacije, kamor spada tudi organizacija poletne šole, fakulteta utrjuje svoje mednarodne povezave in razsežnosti. S svojo aktivno vlogo Ekonomska fakulteta pomembno prispeva k utrjevanju in poglabljanju meduniverzitetnega sodelovanja.