O-STA

Poslovne tendence, januar 2005

(26.1.2005) Področje: Poslovne tendence

Grafikone najdete v priponki.

Podatki so objavljeni tudi v podatkovni bazi SI-STAT, kjer si lahko sami oblikujete tabele po najrazličnejših kriterijih

METODOLOŠKA POJASNILA

Kazalec gospodarske klime je uteženi sintezni kazalec; sestavljajo ga kazalec zaupanja v predelovalnih dejavnostih, v trgovini na drobno in kazalec zaupanja potrošnikov.

Kazalec zaupanja v predelovalnih dejavnostih je povprečje ravnotežij odgovorov na vprašanja o pričakovani proizvodnji, zalogah končnih izdekov in skupnih naročilih.

Kazalec zaupanja potrošnikov je povprečje ravnotežij odgovorov na vprašanja o pričakovanem finančnem stanju v gospodinjstvu, pričakovani ekonomski situaciji v državi, o pričakovani brezposelnosti in prihrankih v gospodinjstvu v naslednjih 12 mesecih.

Kazalec zaupanja v trgovini na drobno je povprečje ravnotežij odgovorov na vprašanja o sedanjem in pričakovanem poslovnem položaju in obsegu zalog (obrnjen predznak).

KOMENTAR

Desezonirana vrednost kazalca gospodarske klime je bila v januarju 2005 za 1 odstotno točko višja kot v decembru 2004, hkrati pa enaka vrednosti v istem mesecu lanskega leta in enaka lanskemu povprečju.

Desezonirana vrednost kazalca zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila v januarju 2005 enaka kot v decembru 2004 in enaka kot v istem mesecu lani, hkrati pa za 1 odstotno točko nižja od lanskega povprečja. Na gibanje kazalca zaupanja so vplivali večja proizvodna pričakovanja in zaloge končnih izdelkov ter nižja raven skupnih naročil.

Desezonirana vrednost kazalca zaupanja v trgovini na drobno je bila v januarju 2005 za 2 odstotni točki nižja kot v preteklem mesecu. Na znižanje te vrednosti je vplivalo poslabšanje kazalcev sedanji poslovni položaj in obseg zalog. V primerjavi z lanskim januarjem in v primerjavi z lanskoletnim povprečjem je vrednost kazalca ostala nespremenjena.

Desezonirana vrednost kazalca zaupanja potrošnikov je bila v januarju 2005 za 1 odstotno točko nižja kot decembra 2004 (predvsem zaradi bolj pesimističnih napovedi potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvih v prihodnjih 12 mesecih), hkrati pa enaka dolgoletnemu povprečju.

Priponke: 28-po-001-0501.doc

Darja Regoršek