O-STA

Izjava rektorja Univerze v Ljubljani prof. dr. Igorja Papiča glede prenove CGP

"Dejstvo je, da je zaradi slabe komunikacije in ker niso bili vključeni vsi oblikovalci na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, prišlo do strokovnega nasprotovanja predlogu prenove celostne podobe Univerze v Ljubljani. To obžalujem, zato bom na septembrski seji Senata Univerze v Ljubljani predlagal, da ne nadaljujemo s predlagano rešitvijo, o nadaljnjih postopkih pa bo odločal Senat.

Senat Univerze v Ljubljani poleg mene sestavljajo predstavniki vseh članic in študentov Univerze. Kot rektor sem predsednik Senata, a imam pri potrjevanju sklepov en glas, tako kot vsi ostali. Očitki o avtokratskem sprejemanju sklepov in izkoriščanju vodstvene funkcije so zato popolnoma neumestni in zlonamerni. Nekorektni so tudi očitki o netransparentnosti sprejemanja predloga prenove celostne podobe, saj so do potrditve sklepa na majski seji Senata Univerze v Ljubljani, ki je najvišji organ odločanja, ves čas potekali pogovori in predstavitve na nivoju kolegija rektorja in kolegija dekanov, v manjših skupinah so bile opravljene tudi predstavitve in usklajevanja na samih članicah.

Obstoječa celostna podoba Univerze v Ljubljani, ki je bila zasnovana pred skoraj dvajsetimi leti, ni prilagojena današnjim potrebam uporabe. Dejstvo je, da nekatere članice še danes ne uporabljajo obstoječe celostne podobe ali pa jo uporabljajo neustrezno. Vse navedene težave smo želeli s prenovo podobe Univerze v Ljubljani odpraviti.

Ker Univerza uspešno pokriva široko področje znanj, smo želeli to pokazati tudi na primeru prenove celostne podobe in jo oblikovati znotraj Univerze s pomočjo Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, ki razpolaga s potrebnim znanjem in strokovnostjo. Za to odločitev poseben razpis ni bil potreben. Prorektor prof. Boštjan Botas Kenda je koordiniral skupino mlajših oblikovalcev, ki so pripravili predlog. Stroškov z naslova oblikovanja predloga celostne podobe Univerza ni imela.

Spremembe ključnih vizualnih komunikacijskih elementov (dopisi, vizitke, prilagoditev spletnih strani, promocijskih materialov, označevalne table ipd.) bi potekale postopoma, od začetka leta 2020 dalje. Ti elementi tudi sicer zahtevajo stalna posodabljanja, popravila in ponatise, zato je o skupnem finančnem vidiku še preuranjeno govoriti, se pa znesek ne bi bistveno razlikoval od siceršnjih vlaganj v vizualno komuniciranje Univerze v Ljubljani in njenih članic."