O-STA

Soglasje polnoletnih dijakov

Splošna uredba o varstvu podatkov oz. General Data Protection Regulation je določila nova pravila glede uporabe in varstva osebnih podatkov posameznikov. Ta pravila veljajo tako za podjetja kot tudi javne institucije, med njimi tudi za šole, ki zbirajo in obdelujejo osebne podatke.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je lahko:

· privolitev posameznika za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov,
· pogodba med strankama,
· zakon,
· zakoniti interes.

Privolitev oz. soglasje polnoletnih dijakov

V praksi je po uveljavitvi Splošne uredbe o varstvu podatkov prišlo do težav. Polnoletni dijaki so namreč lahko odločali o svojih pravicah samostojno. Starši pa do osebnih podatkov polnoletnih dijakov niso imeli več dostopa.

V skladu z novelo Zakona o gimnazijah in novelo Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju je prišlo do sprememb za polnoletne dijake. Starši polnoletnih dijakov tako za vpogled v ocene ne bodo več potrebovali soglasja dijaka. Polnoletni dijaki so pri opravičevanju izostanka zopet izenačeni z mladoletnimi dijaki.

V praksi to pomeni, da se bodo srednje šole in njihovi starši lahko znova medsebojno obveščali o morebitnih težavah, odsotnostih in drugih osebnih podatkih; in za to ne bo potrebno soglasje dijaka. Na ta način boso starši tudi lažje izvrševali svojo starševsko pravico ter s tem povezano dolžnost preživljanja.

Nekoliko spremenjene so tudi določbe o vzgojnih ukrepih in o razlogih za izključitev dijakov.

Noveli učitelju tudi dajeta možnost, da dijaku prepove prisotnost pri uri pouka v primeru, ko dijak z neprimernim obnašanjem bistveno ovira izvajanje pouka. Po do sedaj veljavni ureditvi je namreč učitelj dijaku lahko prepovedal prisotnost pri pouku le v primeru, če je s svojim ravnanjem ogrožal svoje življenje ali zdravje oziroma življenje ali zdravje drugih oseb

Po novem lahko gimnazija dijaka izključi, če mu izreče peti ukor, srednja poklicna in strokovna šola pa, če mu izreče četrti ukor.

Preverite ali imate pravno podlago za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v vašem podjetju! Za pravni nasvet pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.