O-STA

SURS novica: 81 % očetov, ki so v 2018 podali priznanje očetovstva, je to storilo pred rojstvom otroka

SURS je pripravil objavo o priznanjih in ugotovitvah očetovstva ter posvojitvah otrok v Sloveniji, 2018.


Povzetek:
V 2018 so bila podana priznanja očetovstva za 10.899 otrok, očetovstvo je bilo ugotovljeno za 48 otrok in posvojenih je bilo 45 otrok (14 iz tujine).

Povezava do celotne vsebine novice:
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8251
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obstoječe elektronsko sporočilo in vse morebitne priloge predstavljajo poslovno skrivnost in so namenjene izključno naslovniku. Kakršnokoli razkrivanje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je izrecno prepovedano. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Najnovejši statistični podatki so na voljo na www.stat.si.

This email and any attachments are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. It is strictly forbidden to disclose, distribute or copy the content of this message. If you have received this email in error, please notify the sender by replying to this email and then delete it from your system. The latest statistical data are available at http://www.stat.si/StatWeb/en/home.