O-STA

SURS novica: Prihodek od prodaje trgovskega blaga tudi v 2018 višji kot v prejšnjem letu

SURS je pripravil objavo o trgovini na drobno in na debelo ter posredništvu v Sloveniji, 2018.


Povzetek:
Skupni prihodek od prodaje trgovskega blaga v Sloveniji je v letu 2018 znašal 28,4 milijarde EUR. To je za 6,3 % več kot v letu 2017. Prihodek se je tokrat zvišal že tretje zaporedno leto, pri čemer je bila rast v letu 2018 nižja kot v letu 2017, a višja kot v letu 2016.

Povezava do celotne vsebine novice:
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8254
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obstoječe elektronsko sporočilo in vse morebitne priloge predstavljajo poslovno skrivnost in so namenjene izključno naslovniku. Kakršnokoli razkrivanje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je izrecno prepovedano. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Najnovejši statistični podatki so na voljo na www.stat.si.

This email and any attachments are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. It is strictly forbidden to disclose, distribute or copy the content of this message. If you have received this email in error, please notify the sender by replying to this email and then delete it from your system. The latest statistical data are available at http://www.stat.si/StatWeb/en/home.