O-STA

Počitnice si je v 2018 lahko privoščilo 73 % gospodinjstev v Sloveniji

Med razlogi za odhod na počitnice so bili najpogostejši (pri 77 % potovanj) sprostitev, počitek in zabava

Si lahko privoščimo počitnice?

Med vsemi gospodinjstvi v Sloveniji si je enotedenske letne počitnice zunaj doma za vse člane gospodinjstva v letu 2018 lahko privoščilo 73 % gospodinjstev ali za odstotno točko več kot v letu 2017 in največ, odkar izračunavamo ta podatek (tj. od leta 2005).

Podatek izračunavamo tudi glede na tipe gospodinjstev in glede na dohodke gospodinjstev. Med tipi gospodinjstev je bil odstotek takih, ki so si (lahko) privoščila počitnice, največji med gospodinjstvi z dvema odraslima in z vsaj enim vzdrževanim otrokom (89 %), najmanjši pa med enočlanskimi gospodinjstvi (56 %). Med gospodinjstvi glede na dohodek je bil največji med gospodinjstvi z najvišjimi dohodki (95 %), najmanjši pa med tistimi z najnižjimi dohodki (le 44 %).

Na ravni statističnih regij je bilo največ gospodinjstev, ki so si lahko privoščila počitnice, v osrednjeslovenski (81 %), najmanj pa v pomurski statistični regiji (61 %).