O-STA

Občine tudi financirajo dobre podjetniške projekte!

Podjetniki začetniki nam pogosto zastavljajo vprašanja glede razpoložljivih sredstev, ki bi jim olajšala vstop v podjetništvo. Največkrat se v pogovoru omenjajo razpisi, ki jih objavlja Podjetniški sklad, razpisi raznih ministrstev, evropska sredstva, skladi tveganega kapitala, portali za množično financiranje, pozabljajo pa kandidati za podjetnike, da tudi občine v kraju, kjer bivajo, del svojega proračuna namenjajo za podjetniške spodbude.

Za celovito ali razpisno finančno svetovanje se lahko obrnete tudi na naše strokovnjake.

Občine financirajo podjetništvo iz svojega občinskega proračuna

Občine največkrat ne namenjajo milijonskih zneskov za spodbujanje podjetništva. So pa sredstva namenjena podjetnikom po občinah največkrat na voljo za:

1. Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja

2. Sofinanciranje promocije izdelkov in storitev

3. Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta

4. Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za poslovne objekte

5. Sofinanciranje stroškov za delovanje mladih podjetij

Čeprav smo že krepko zakorakali v drugo polovico leta, je za nekoga, ki razmišlja o podjetništvu, pomembna informacija tudi ta, da živi in bo delal in posloval v svojem kraju, podporo za svojo podjetnost pa mu lahko nudijo sredstva, ki jih občina namenja iz svojega proračuna. Še vedno so na voljo sredstva v nekaterih občinah in še v mesecu septembru je možnost prijave na te razpise.

Razpise občin za leto 2019, najdete na tej povezavi.

Razpisi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Pisali smo že, da omenjeno ministrstvo za leto 2019 obljublja leto, ki bo bogato z razpisi. Razpoložljiva sredstva, ki jih namenjajo za razne razvojne spodbude v tem letu so v višini skoraj 250 milijonov evrov. Več o razpisih si preberite na tej povezavi.

Še vedno velja olajšava ZPIZ-a, za s.p., ki se prvič registrirajo

Samostojni podjetniki, ki premierno začenjajo svojo podjetniško pot so o subvenciji Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje dobro obveščeni. Da, še vedno lahko prvo leto poslovanja uveljavljajo 50 odstotkov nižje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje znotraj socialnih prispevkov. Drugo leto poslovanja, so ti prispevki nižji za 30 odstotkov.

Referenti Vem točke DATA vam pri postopku registracije s.p. pojasnijo plačevanje prispevkov za socialno zavarovanje in na kakšen način uveljavljate olajšavo.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.