O-STA

Kako je s povračili stroška prevoza, če ima zaposleni več kot eno bivališče?

Na področju ureditve določanja stroškov za prevoz za zaposlenega marsikaterega bega, kako je urejeno, če ima zaposleni več kot eno bivališče. Kako se v tem primeru določa obdavčitev povračila stroškov prevoza za zaposlenega - kateri znesek je obdavčen in kateri ne? Ter kateri zakon ureja to področje?

Davčna obravnava povračil stroškov prevoza za zaposlenega ureja uredba

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (2. odstavek 3. člena) določa, da je prebivališče zaposlenega tisto prebivališče, bodisi začasno, stalno ali drugo, ki je najbližje mestu opravljanja dela. Kot drugo prebivališče zaposlenega se za prebivališče te uredbe smatra le, če se delojemalec od tam vsaj štirikrat tedensko vozi na mesto opravljanja dela.

V kolikor se zaposleni vozi na delo iz več različnih prebivališč, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov prevoza na delo in z dela od prebivališča, ki je najbližje mestu opravljanja dela. V davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja se tudi ne všteva povračilo stroškov prevoza od tega (od mesta opravljanja dela bolj oddaljenega) prebivališča le če se iz drugega prebivališča, ki ni najbližje mestu opravljanja dela, zaposleni vozi vsaj štirikrat tedensko.

Kako je s povračilom stroškov prevoza, ko ima zaposleni več delodajalcev?

Ista Uredba, (1. odstavek 3. člena), določa da zaposleni v primeru, ko znotraj posameznega dneva dela za krajši delovni čas pri več delodajalcih, za obdavčitev potrebno ugotoviti kraj, iz katerega delojemalec dejansko prihaja na delo. Tako lahko zaposleni prejme neobdavčeno povračilo stroškov prevoza med mestom opravljanja dela in mestom od koder dejansko prihaja na delo. Pogojeno, da je razdalja med njima več kot 1 kilometer in drugimi pogoji, ki jih določa Uredba v 3. členu.

Še vedno v zmedi glede povračila stroškov prevoza? Dogovorite se za strokovno svetovanje pri naši računovodji!

Pri nas nudimo strokovno svetovanje s strani izkušene računovodje ali davčnega svetovalca. Po potrebi tolmačenje zakonodaje Vam lahko nudimo tudi posvet pri enem od naših pravnih svetovalcev. Podjetje Data ima že skoraj 30 let izkušenj s področja svetovanja podjetnikom. Odlikujemo se z našo strokovnostjo in priročnostjo - saj imamo vse za podjetnika "pod eno streho"!