O-STA

NLB d.d. in KBC Insurance NV preučujeta možnosti skupnega postopka odprodaje NLB Vite

Kot je že javno znano, je odprodaja zavarovalnice NLB Vita dodatna zaveza Evropski komisiji zaradi podaljšanja roka za prodajo predvidenega lastniškega deleža Republike Slovenije v NLB. Glede na to, da je ta dodatna zaveza kljub uspešnem zaključku 1. faze privatizacije banke lani novembra ostala v veljavi, obe lastnici tj. NLB in KBC preučujeta možnosti za skupno odprodajo svojih deležev v življenjski zavarovalnici NLB Vita, saj slovenski trg za KBC ni strateški.

NLB in KBC z največjo mero skrbnosti preučujeta možnosti za skupni proces odprodaje NLB Vite. Zaključek procesa je odvisen od interesa potencialnih investitorjev in je običajno vezan tudi na nekatere odložne pogoje. NLB in KBC si ves čas prizadevata za visok nivo kakovosti storitev za stranke, kar potrjuje njihova visoka lojalnost. NLB in KBC se bosta zavezali, da tudi v prihodnje ohranjata standard storitev za stranke na vsaj enaki ravni, tudi po morebitnem zaključku postopka odprodaje.

NLB in KBC verjameta, da je NLB Vita zanimiva naložba, saj je že doslej s svojimi rezultati poslovanja in učinkovito prodajo dokazala uspešnost bančno-zavarovalniškega modela na slovenskem trgu. NLB bo tudi v prihodnje še naprej sodelovala z NLB Vito s trženjem njenih produktov. Ne glede na lastništvo NLB Vite bo prodajna mreža za produkte NLB Vite ostala NLB (94 enot in spletna prodaja). Produkte NLB Vite bodo, kot doslej, prodajali oziroma tržili komercialisti NLB z licenco za trženje zavarovalniških produktov. NLB Vita sicer trži 25 različnih produktov za individualno in skupinsko zavarovanje.

NLB Vita, članica NLB Skupine, je druga največja življenjska zavarovalnica na slovenskem trgu (14,8 % tržni delež konec leta 2018). Ustanovili sta jo NLB (50 %) in KBC (50 %). Gre za skupni podjem (angl. joint venture). Glavni cilj ustanovitve je bila združitev konkurenčne prednosti NLB kot najmočnejše banke v Sloveniji z znanjem in izkušnjami KBC na področju zavarovalništva.​

Skladno s pravili ter zaradi ohranjanja integritete in zaupnosti procesa, se bosta KBC in NLB vzdržali nadaljnjega komentiranja ali razkrivanja podrobnosti o poteku procesa ali udeleženih straneh.

NLB in KBC