O-STA

Dodaten dan plačanega letnega dopusta za starše prvošolcev

Čez dober teden dni bodo šolarji ponovno sedli v šolske klopi. Marsikaterega starša prvošolcev pa že skrbi ali mu bo delodajalec za prvi šolski dan otroka odobril dopust, tako da bo svojega prvošolca lahko pospremil v šolo. V katerih primerih delavcem pripada dodaten dan oziroma več dodatnih dni dopusta? Za pravni nasvet glede dopusta in za vprašanja s področja delovnega prava se obrnite na naše pravne strokovnjake.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki velja za vse zaposlene, določa minimalno trajanje letnega dopusta, ki mora trajati najmanj 4 tedne v posameznem koledarskem letu.

Zakon nadalje določa, da posameznim kategorijam delavcem poleg osnovnega pripadajo tudi dodatni dnevi dopusta.

Tako imajo pravico do treh dodatnih dni dopusta naslednje kategorije delavcev:

· starejši delavci,

· invalidi,

· delavci z najmanj 60-odstotno telesno okvaro,

· delavci, ki negujejo in varujejo otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo.

Prav tako imajo pravico za dodaten dan dopusta starši otrok, ki še niso dopolnili 15 let. Tem pripada po en dodaten dan za vsakega takega otroka. Vas zanima kako je v Sloveniji urejeno delo otrok do 15 let starosti? Ali lahko šolar,ki je družinski član pomaga samozaposlenemu podjetniku?

Plačana odsotnost zaradi osebnih okoliščin

ZDR-1 določa tudi pravico do plačane odsotnosti z dela zaradi določenih osebnih okoliščin. Ta pripada delavcem do skupaj največ sedem delovnih dni v koledarskem letu.

Za vsak posamezen primer:

· lastne poroke,

· smrti zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrti otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja,

· smrti staršev - oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj,

· hujše nesreče, ki zadane delavca,

ima tako delavec pravico do plačane odsotnosti najmanj en delovni dan.

Delavec pa ima pravico do odsotnosti z dela za dodaten dan tudi zaradi darovanja krvi na dan, ko prostovoljno daruje kri.

Ali staršem prvošolcev torej pripada dodaten dan plačanega letnega dopusta za spremstvo otroka na prvi šolski dan?

ZDR-1 torej delavcem priznava pravico do dodatnih dni dopusta oziroma plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin zgolj v zgoraj navedenih primerih. To pa ne pomeni, da posamezni delavci nimajo pravice do dodatnih plačanih prostih dni na drugi podlagi. Kakšen dodaten dan dopusta vam tako lahko pripada na podlagi kolektivne pogodbe ali pa internega akta delodajalca. Nekatere kolektivne pogodbe npr. priznavajo dodaten dan dopusta za doseženo delovno dobo in ostale osebne okoliščine.

Posebnega dodatnega dneva plačane odsotnosti zaradi spremstva prvošolca v šolo na prvi šolski dan ZDR-1 tako ne priznava. Je pa ta pravica določena v nekaterih kolektivnih pogodbah, priznavajo pa jo tudi nekateri delodajalci s svojimi internimi pravilniki.

>>> Naročite se na naše e-novice, da ne boste zamudili pomembnih novosti s področja podjetništva.

Dodaten dan odsotnosti za starše prvošolcev po kolektivnih pogodbah

Nobena izmed kolektivnih pogodb ne določa izrecne pravice do plačane odsotnosti za starše prvošolcev na prvi šolski dan. Vendar pa je to pravico mogoče "izluščiti" z razlago posameznih določb kolektivne pogodbe.

Tako npr. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, ki velja za vse javne uslužbence, med drugim določa, da je lahko delavec v posameznem koledarskem letu odsoten z dela s pravico do nadomestila plače en dan zaradi smrti bližnjih sorodnikov, zaradi vpoklica k vojaškim vajam, ki trajajo nad šest dni, in drugih neodložljivih opravkov. Kaj je to neodložljiv opravek, je v sodnem sporu, ki ga je sprožil eden izmed javnih uslužbencev, presodilo Vrhovno sodišče RS. To je sprejelo odločitev, da med neodložljive opravke sodi tudi spremstvo prvošolca na prvi šolski dan.

Od odločitve Vrhovnega sodišča dalje je tako jasno, da javnim uslužbencem, ki bodo v določenem koledarskem letu svojega prvošolca prvič pospremili v šolo, za ta dan pripada dodaten dan izrednega dopusta.

Starši, ki niso javni uslužbenci, pa lahko svoje pravice preverijo v kolektivni pogodbi, ki zavezuje njihovega delodajalca, ali pa neposredno pri delodajalcu. Številna podjetja so namreč pravico za dodaten dan odsotnosti staršev prvošolcev uredila tudi v svojih internih pravilnikih.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali pa jim pišite na data@data.si.