O-STA

Obrtne dejavnosti in dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

Ob ustanovitvi podjetja oziroma registraciji s.p. mora bodoči podjetnik izbrati tudi dejavnost oziroma več dejavnosti, ki jih bo opravljal. Vse dejavnosti, ki jih je mogoče registrirati ob ustanovitvi podjetja, so vsebovane v Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008). V nadaljevanju bomo podrobneje opisali obrtne dejavnosti.

Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD 2008)

V SKD 2008 so dejavnosti razdeljene v tri kategorije:

1. Neregulirane dejavnosti - lahko jih opravlja vsak, brez izpolnjevanje posebnih pogojev;

2. Regulirane dejavnosti - za opravljanje dejavnosti je potrebno izpolnjevati predpisane pogoje oziroma pridobiti predpisana dovoljenja (licence, poslovni prostori, izobrazba, itd.);

3. Obrtne dejavnosti - pridobitne dejavnosti, za katere veljajo naslednje značilnosti:

· da gre za proizvodno ali storitveno dejavnost na podlagi individualnih naročil, da se opravlja proizvodnja le v majhnih serijah ter da serijska proizvodnja ne obsega pretežnega dela dejavnosti,

· da se uporabljajo stroji, orodja in tehnične naprave, ki so primerne za opravljanje dejavnosti po predhodni alinei in da nimajo značilnosti tekočih trakov ali avtomatiziranega delovnega procesa,

· da je osebni angažma v proizvodnji, izvajanju storitev ali pri vodenju podjetja prevladujoč,

· da se opravlja trajno.

Obrtne dejavnosti

Katere dejavnost iz SKD 2008 se štejejo za obrtne dejavnosti, določa Uredba o obrtnih dejavnostih.

Ta kot obrtne dejavnosti določa:

10.710 - Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic 10.720 - Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic 22.110 - Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila (samo obnavljanje in protektiranje plaščev za vozila) 24.510 - Litje železa 24.520 - Litje jekla 24.530 - Litje lahkih kovin 24.540 - Litje drugih neželeznih kovin 25.611 - Prekrivanje kovin s kovino 33.120 - Popravila strojev in naprav (samo določene specifične dejavnosti, ki sodijo pod to šifro) 33.130 - Popravila elektronskih in optičnih naprav 33.140 - Popravila električnih naprav 41.200 - Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb 43.210 - Inštaliranje električnih napeljav in naprav 43.220 - Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav 43.290 - Drugo inštaliranje pri gradnjah (samo določene specifične dejavnosti, ki sodijo pod to šifro) 43.310 - Fasaderska in štukaterska dela 43.910 - Postavljanje ostrešij in krovska dela 43.990 - Druga specializirana gradbena dela (samo določene specifične dejavnosti, ki sodijo pod to šifro)

45.200 - Vzdrževanje in popravila motornih vozil (samo določene specifične dejavnosti, ki sodijo pod to šifro) 45.400 - Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo (samo popravila in vzdrževanje motornih koles) 47.781 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali (samo montaža in vstavljanje leč, popravila očal in dejavnost optikov) 81.220 - Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme (samo specializirano čiščenje stavb: čiščenje dimnikov in kurišč, štedilnikov, kaminov, ognjišč, bojlerjev, ventilacijskih cevi in odsesalnikov) 96.021 - Frizerska dejavnost 96.022 - Kozmetična in pedikerska dejavnost (samo nega obraza in telesa, depilacija in pedikiranje) 96.090 - Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene (tetoviranje, piercing in podobno)

Obrtne dejavnosti, obrtno dovoljenje in ustrezna izobrazba

Za vse zgoraj navedene obrtne dejavnosti je pred pričetkom opravljanja teh, potrebno pridobiti obrtno dovoljenje. Obrtno dovoljenje je dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti. Za opravljanje obrtnih dejavnosti se namreč zahteva ustrezna poklicna usposobljenost. Po pridobitvi obrtnega dovoljenja se poslovni subjekt, ki bo opravljal obrtno dejavnost, vpiše v Obrtni register. Izobrazba ni pogoj za odprtje podjetja.

Dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

Poleg obrtnih dejavnosti, ki jih določa Uredba o obrtnih dejavnostih, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) objavlja tudi Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način. Gre za dejavnosti, za opravljanje katerih ni potrebno predhodno pridobiti obrtnega dovoljenja, poslovni subjekt pa se vpiše v obrtni register po uradni dolžnosti.

Vas zanimajo obrtne dejavnosti in potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali pa jim pišite na data@data.si.