O-STA

V žalcu podelili občinska priznanja

Praznik Občine Žalec je 6. septembra v spomin na II. vseslovenski tabor, ki je bil v Žalcu leta 1868. V Domu II. slovenskega tabora je bila v petek, 6. septembra, ob 18. uri slavnostna seja Občinskega sveta Občine Žalec. O delu Občinskega sveta in skupnih dosežkih je spregovoril župan Janko Kos, ki je podelil tudi najvišja priznanja izjemnim, ustvarjalnim posameznikom in skupinam:

GRB OBČINE ŽALEC ZA LETO 2019 so prejeli:

JOŽEF ČEH IZ DREŠINJE VASI - za njegovo zelo uspešno delo na področju zbiranja domoznanskega gradiva in urejanja knjig o pomembnih dogodkih in ljudeh v Spodnji Savinjski dolini pod sloganom Spodnja Savinjska dolina, ne pozabi me! (podelitve se ni mogel udeležiti)

CVETO JANČIČ - za njegovo dolgoletno, nesebično, predano in uspešno delo v društvih in Krajevni skupnosti Griže

MOŠKI PEVSKI ZBOR GOTOVLJE - ob 125-letnici delovanja

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GRIŽE - ob 100-letnici delovanja

PLAKETO OBČINE ŽALEC ZA LETO 2019 so prejeli:

JANEZ DRUGOVIČ - za njegovo dolgoletno aktivno delo pri kulturnih, gasilskih in športnih dejavnostih v Grižah

KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - za njihovo dolgoletno uspešno in aktivno delo na področju humanitarne dejavnosti

MLADINSKA IN PIONIRSKA EKIPA PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA DREŠINJA VAS - za izjemne uspehe na gasilskih tekmovanjih in promociji Občine Žalec

ZNAČKO OBČINE ŽALEC ZA LETO 2019 so prejeli:

ENES DRAGANOVIĆ - za njegov prispevek k izboljšanju turistične ponudbe Občine Žalec

ALEKSANDER JAVORNIK - za njegov prispevek k promociji Občine Žalec na področju športa

SERGEJ NOVAKOVIČ - za uspešno in družbeno odgovorno vodenje podjetja GRAFO LIT

MAJA ŠTAMOL DROLJC - za večletni prispevek k promociji Občine Žalec s prepoznavnim in vrhunskim modnim oblikovanjem

Kulturni program je obogatil SToP - Slovenski tolkalni projekt, ki letos obeležuje 20 let delovanja, z gosti: plesalcema Hanno Rotar in Tilnom Tržanom (Hiša umetnosti Celje & Plesni teater IGEN), vokalistko Ano Logar in pianistko Melito Estigarribia Villasanti.

Obiskovalce je pozdravila Godba Liboje, prireditev je povezovala Nastija Močnik. Sceno je oblikovala Breda Bračko.

Na fotografiji župan Janko Kos s prejemniki priznanj (od leve): predstavnika PGD Drešinja vas - mladinska in pionirska ekipa, Cveto Jančič, Janez Drugovič, predstavnika PGD Griže, predstavnik Moškega pevskega zbora Gotovlje, Sergej Novakovič, predstavnica KO RK Šempeter, Enes Draganović, Maja Štamol Droljc in Aleksander Javornik

Avtor fotografije: Tone Tavčer

www.zkst-zalec.si