O-STA

Aptorum Group začel študije, ki omogočajo IND, za ALS-4, svojo malo molekularno kandidatko za zdravljenje okužb, ki jih povzroča Staphylococcus Aureus, tudi MRSA

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) ("Aptorum Group"), biofarmacevtska družba, osredotočena na razvoj novih terapevtskih izdelkov za reševanje globalnih nenaslovljenih zdravstvenih potreb, napoveduje, da je začela s študijami za preučevanje novih zdravil (IND) za ALS-4, majhno kandidatko za zdravilno molekulo, za katero kaže, da bi lahko zdravila okužbe, ki jih povzroča Staphylococcus aureus (ali "S. aureus"), vključno s Staphylococcus aureus, ki je odporna na meticilin (MRSA, tj. ena izmed splošno znanih "super bakterij"), na podlagi novega protivirusnega delovanja.

Kandidatka ALS-4 dobro napreduje in prvo serijo toksikoloških študij GLP je končala izbrana pogodbena raziskovalna organizacija s sedežem v Severni Ameriki (CRO). Predvsem pa je pomembno to, da kandidatka ALS-4 ni pokazala mutagenosti med Amesovimi testi in vitro. Razvoj ALS-4 dobro napreduje, podjetje pa si prizadeva, da ponudi ustrezno zdravilo IND v prvi polovici leta 2020. Trenutno pa je v Severni Ameriki načrtovana hibridna klinična študija prve faze, ki bo vključevala zdrave prostovoljce in bolnike, in bo zagotovila predhodno oceno učinkovitosti.

S. aureus je bakterija, ki je glavni povzročitelj okužb krvi, pljuč, kože, kosti in okužb povezanih z medicinskimi pripomočki, ter bolezni, povezanih s toksini1. Ocenjujejo, da imajo bolniki z okužbo krvi s S. aureus povprečno 30% 2 stopnjo umrljivosti in da povzroči več smrti kot AIDS, tuberkuloza in virusni hepatitis3 skupaj. MRSO in S. aureus, delno odporno na vancomicin, je tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), uvrstila med najbolj prednostne patogene za raziskave in razvoj.4

O ALS-4

ALS-4 je majhna molekularna kandidatka, ki naj bi zavirala dehidroskvalensko desaturazo S. aureus (vključno z MRSA), ki sodeluje pri tvorbi stafiloksantina, običajno vidnega "zlatega pigmenta", ki pokriva bakterije in je v prvi vrsti odgovoren za odpornost bakterij na napad reaktivnih kisikovih vrst, ki jih uporabljajo fagocitne celice in nevtrofilci 5. Zato ALS-4 ni baktericiden in z zaviranjem proizvodnje stafiloksantina S. aureus postane zelo dovzeten za gostiteljev imunski sistem. ALS-4 uporablja nov pristop k zdravljenju bakterijske okužbe, ki se bistveno razlikuje od baktericidnega pristopa, ki ga najdemo pri večini trenutnih antibiotikov, ki imajo vse večje težave z odpornostjo bakterij.

O Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) je farmacevtska družba, osredotočena na razvoj in trženje novih terapevtskih sredstev za reševanje nenaslovljenih zdravstvenih potreb. Aptorum Group izvaja terapevtske projekte na področju nevrologije, nalezljivih boleznih, gastroenterologije, onkologije in drugih bolezenskih področjih.

Za več informacij o Aptorum Group obiščite www.aptorumgroup.com .

Izjave o omejitvi odgovornosti in izjave o prihodnosti

To sporočilo za javnost vključuje izjave v zvezi z Aptorum Group Limited in njenimi prihodnjimi pričakovanji, načrti in možnostmi, ki vključujejo "izjave o prihodnosti" kot jih definira ameriški zakon Private Securities Litigation Reform Act iz leta 1995. Tako se lahko vse navedbe v tem dokumentu, ki niso izjave o zgodovinskih dejstvih, štejejo za izjave o prihodnosti. V nekaterih primerih lahko izjave o prihodnosti prepoznate po izrazih, kot so "lahko", "bi moral", "pričakuje", "načrtuje", "predvideva", "lahko", "namerava", "cilja", "napoveduje", " razmišlja, "verjame", "ocenjuje", "napoveduje", "možni" ali "nadaljuje" ali negativnih oblikah teh izrazov ali po drugih podobnih izrazih. Skupina Aptorum je te napovedne izjave, ki vključujejo izjave v zvezi s predvidenimi roki za oddajo vlog in poskusov, večinoma zasnovala na trenutnih pričakovanjih in napovedih o prihodnjih dogodkih in trendih, za katere verjame, da lahko vplivajo na njeno poslovanje, finančno stanje in rezultate poslovanja. Te izjave o prihodnosti se nanašajo samo na datum tega sporočila za javnost in so predmet številnih tveganj, negotovosti in predpostavk, vključno z neomejenimi tveganji, povezanimi z napovedanimi vodstvenimi in organizacijskimi spremembami, nadaljnjimi storitvami in razpoložljivostjo ključnega osebja, sposobnostjo širitve svoje ponudbe izdelkov s ponudbo dodatnih izdelkov za dodatne segmente potrošnikov, razvojnimi rezultati, predvidenimi strategijami rasti podjetja, pričakovanimi trendi in izzivi v poslovanju ter pričakovanji glede stabilnosti in dobavne verige ter tveganji bolj podrobno opisanimi v obrazcu Aptorum Group 20-F in drugih vlogah, ki jih lahko Aptorum Group v prihodnosti vloži pri SEC. Posledično se lahko projekcije, vključene v takšne izjave o prihodnosti spremenijo. Aptorum Group ne prevzema nobene obveznosti za posodabljanje izjav o prihodnosti, ki jih vsebuje to sporočilo za javnost, zaradi novih informacij, prihodnjih dogodkov ali drugače.

1 Clin Microbiol Rev. 2015 Jul; 28 (3): 603-61.

2 Clin Microbiol Rev. 2012 apr .; 25 (2): 362-86

3 Van Hal in sod. Clin Microbiol Rev 2012

4 https://www.who.int/news-room/detail/27-02-2017-who-publishes-list-of-bacteria-for-which-new-antibiotics-are-urgently-needed

5 mBio 2017 8 (5): e01224-17

Stiki

Vlagatelji:
Tel: +852 2117 6611

E-pošta: investor.relations@aptorumgroup.com

Mediji:
Tel: + 852 2117 6611

E-pošta: info@aptorumgroup.com