O-STA

Gremo peš! je slogan letošnjega Evropskega tedna mobilnosti

Prebivalci Slovenije, stari od 15 do 84 let, so v letu 2017 vsak dan prehodili milijon poti, skupna razdalja teh poti ustreza 50-kratniku dolžine ekvatorja.

Evropska komisija oz. njen generalni direktorat za mobilnost in promet od leta 2002 dalje organizira Evropski teden mobilnosti, ki poteka od 16. do 22. septembra. Slogan letošnjega tedna je Gremo peš! Želi nas spodbuditi, da v svoje vsakdanje opravke vključimo hojo, ki izboljša počutje in krepi telo, istočasno pa z neuporabo avtomobilov tudi prispevamo k čistejšemu okolju.

Ob tej priložnosti razširjamo v podatkovni bazi SiStat v področju Transport objavo podatkov o dnevni mobilnosti potnikov v Sloveniji v letu 2017. 

V enem dnevu peš opravili skoraj milijon poti Prebivalci Slovenije, stari od 15 do 84 let, so v 2017 v enem dnevu peš opravili skoraj milijon svojih dnevnih poti (939.863). Povprečna pot je bila dolga 2 km, trajala pa je skoraj pol ure. Skupna dolžina vseh prehojenih (delno tudi pretečenih) poti v enem dnevu je znašala skoraj 2 mio. km - to je razdalja, ki ustreza 50-kratniku dolžine ekvatorja ali 2.000-kratniku dolžine reke Save. Za to razdaljo so prebivalci dnevno porabili skoraj 490.000 ur, kar bi znašalo več kot 20.000 dni ali približno 56 let. 

Kdo dnevno opravi več poti peš, moški ali ženske? 
Dnevne poti po spolu prebivalcev in glavnem načinu premikanja, Slovenija, 2017 Moški in ženske so na dan opravili skoraj enako število poti, vendar pa so ženske 26 % svojih poti opravile peš, moški pa 16 %. Prebivalke Slovenije, stare od 15 do 84 let, so v enem dnevu prehodile 1,1 mio km, kar je 56 % skupne razdalje vseh poti, ki so jih tako ženske kot moški prehodili v enem dnevu. Moški so kot vozniki osebnih avtomobilov opravili 64 % svojih poti, kot sopotniki pa 7 %. Ženske so bile voznice osebnih avtomobilov na 46 % svojih poti, sopotnice pa na 19 % svojih poti. 

Kdo dnevno opravi več poti peš, mladi ali starejši? 
Največja deleža vsakdanjih poti, ki so bile opravljene peš, so opravili prebivalci starostnih skupin 71-84 let in 56-70 let, in sicer 36 % in 26 %. V najmlajši opazovani populaciji (15-25 let) so bili deleži poti, ki so bile prehojene ali opravljene z javnimi prevoznimi sredstvi ali kot sopotnik v osebnem avtomobilu, enaki, in sicer so znašali po 21 %. 

Kadar smo se na pot odpravili peš, sta bila naša namena poti najpogosteje, tj. pri 75 % poti, ali prosti čas (druženja, obiski prireditev, rekreacija, delo na vrtu ali njivi) ali pa nakupovanje. 

Jeseni 2017 je 16 % prebivalcev Slovenije, starih od 15 do 84 let, dnevno uporabljalo javni potniški prevoz (avtobus, vlak) 60 % je bilo žensk. 38 % je bilo starih od 15 do 25 let. 25 % je bilo upokojencev. 

Kdo so bili dnevni uporabniki javnega potniškega prevoza? 
35 % je bilo dijakov in študentov. 27 % je bilo zaposlenih in samozaposlenih. 

Zakaj 84 % prebivalcev, starih od 15 do 84 let, dnevno ni uporabljalo javnega potniškega prevoza? 
Polovica (49 %) jih je raje uporabljalo lastni prevoz ali šlo peš, za 22 % teh oseb je bil vozni red neustrezen; le 3 % neuporabnikov pa je od vožnje odvrnila predraga vozovnica.

Sopotništvo (angl. carpool ali carpooling) je delitev vožnje z osebnim avtomobilom, tako da se vozniku pridruži več sopotnikov. Voznik in sopotniki si delijo stroške goriva in se pri vožnji običajno dnevno izmenjujejo. Proučevali smo sopotništvo med zaposlenimi in samozaposlenimi ter dijaki in študenti. Jeseni 2017 je delež sopotnikov znašal 23 %. Med moškimi in ženskami je bil delež sopotnikov enak. Med vsemi zaposlenimi in samozaposlenimi se je za sopotništvo odločilo 21 % teh oseb, med dijaki in študenti pa 33 %. 

Kdo so bili sopotniki?
Sopotništvo je lahko redno dnevno ali tedensko, lahko pa tudi enkratno, ko se osebe dogovorijo, običajno preko spletnih aplikacij, za enkratno vožnjo. Dnevno se je vozil vsak peti sopotnik. Med dnevnimi sopotniki je bilo 56 % moških. Tretjina (36 %) vseh dnevnih sopotnikov je bilo starih od 41 do 55 let. Sopotništvo je bil dnevni način prevoza 5 % vseh zaposlenih oz. samozaposlenih oseb. 

Koliko koles so imela gospodinjstva v Sloveniji? 
Skoraj milijon in pol. Kolesa so bila lahko vseh vrst, od mestnih do gorskih, vendar pa obvezno na kolesarjev lastni pogon. Koliko električnih prevoznih sredstev je bilo v gospodinjstvih v Sloveniji? 2.980 električnih skuterjev in 1.163 raznih drugih električnih prevoznih sredstev (npr. invalidski vozički, razni dvokolesniki ipd.). 
Jeseni leta 2017 so imela gospodinjstva v Sloveniji: 8.190 električnih koles, 4.637 električnih rolk, 3.976 električnih skirojev, V Sloveniji je bilo jeseni leta 2017 za prevoz oseb registriranih: 732 osebnih avtomobilov na električni pogon, 493 mopedov ali koles z motorji na električni pogon, 141 motornih koles na električni pogon in 3 avtobusi na električni pogon.