O-STA

Pri več kot polovici starejših je ugriz v jabolko le nostalgičen spomin

Ljudje, ki vstopajo v tretje življenjsko obdobje so tista skupina, ki ima največ težav z zdravjem zob in ustne votline. Kot kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje le okoli 40 odstotkov starejših nad 65 let lahko brez pripomočkov odgrizne ali prežveči čvrsto hrano, kot je jabolko. Kar petina jih ima ob tem manjše ali večje težave, dobra tretjina vprašanih pa tega sploh ne zmore. Trenutno je v Sloveniji skoraj 20 odstotkov ljudi starejših od 65 let. Zaskrbljujoča pa je demografska projekcija, ki kaže, da bo delež starostnikov do leta 2050 zrasel kar na 30 odstotkov. Da bi ta trend obrnili si prizadevajo v podjetju Dentalia, zato bodo tudi letos v sodelovanju s slovenskimi zobozdravniki na 19. Festivalu za tretje življenjsko obdobje, ki bo v Cankarjevem domu med 1. in 3. oktobrom, obiskovalcem predstavili sodobne rešitve in odgovarjali na dileme, vprašanja, težave glede zobnih vsadkov in zdravljenja brezzobosti.

"Da število ljudi, ki imajo težave z delno ali popolno brezzobostjo, ne bi še naraščalo, je treba čim prej sprejeti ustrezne ukrepe na področju dentalnega zdravja," je odločena Janja Debeljak iz Dentalie, ki si že več kot dve desetletji vztrajno prizadevajo za dentalno zdravje in lep nasmeh Slovencev. "Ob letošnjem 19. Festivalu za tretje življenjsko obdobje, ki bo v Cankarjevem domu od 1. do 3. oktobra, smo se odločili, da starejšim predamo čim več znanja in informacij o možnostih zdravljenja delne ali popolne brezzobosti. Letos smo k sodelovanju povabili mag. Davida Debevca, dr. med., dr. dent. med., specialista maksilofacialne kirurgije in otorinolaringologije, člana združenja za maksilofacialno kirurgijo (ZMOKS), Združenja otorinolaringologov (SZD), Evropskega združenja za kranio-maksilofacialno kirurgijo (EACMFS) in združenja AO Cranio-Maxillo-Facial (AOCMF), ki bo predstavil vse prednosti in morebitne pasti nadomeščanja manjkajočih zob z zobnimi vsadki," pojasnjuje Janja Debeljak.

Zdravljenje delne ali popolne brezzobosti z zobnimi vsadki namreč tudi pri nas postaja vse bolj razširjeno, saj gre za eno od najbolj trajnih in varnih, predvsem pa funkcionalnih rešitev. A kot opozarja mag. David Debevc, dr. med., dr. dent. med., opravljanje tega posega ne smemo zaupati kar vsakomur.

Kot pojasni mag. David Debevc, dr. med., dr. dent. med., izgubljene zobe nadomeščamo s snemnimi in fiksnoprotetičnimi rešitvami, vse bolj razširjeno pa postaja tudi zdravljenje delne ali popolne brezzobosti z zobnimi vsadki, saj je ta metoda precej uspešna ter ima zanemarljivo pooperativno morbiditeto. Mag. Debevc kot glavni vzrok za izgubo zob pri starostnikih navede parodontalno bolezen, ki prizadene obzobna tkiva in povzroči majavost zob. Po njegovih besedah na patofiziologijo vnetja ob zobeh vplivajo tudi druga obolenja, kot so sladkorna bolezen ter srčno-žilne bolezni, pa tudi določene vrste zdravil, na primer steroidi in kemoterapevtiki.

Zobni vsadki: Sodoben način zdravljenja brezzobosti pri starostnikih

Po besedah mag. Davida Debevca so sodoben način zdravljenja popolne brezzobosti tako imenovane implantatno podprte proteze. Gre za totalne proteze, ki jih sidramo na zobne vsadke. Protezo le nataknemo na nadgradnje na vsadkih, zato jo lahko kadarkoli odstranimo iz ust, kar pacientu omogoča dobro higieno ob vsadkih. Kot še pojasni strokovnjak, je vsak strah, da bi proteza izpadla iz ust, popolnoma odveč. Za izdelavo implantatno podprte proteze v spodnji čeljusti potrebujemo dva vsadka, v zgornji pa štiri. Pri tistih, ki pa proteze ne želijo odstranjevati iz ust, je mogoča tudi fiksna rešitev, za njeno izvedbo pa je treba v vsako čeljust vstaviti vsaj štiri implantate.

Mag. David Debevc, dr. med, dr. dent. med., še doda, da je dobra novica tudi, da je pri zelo napredovalih atrofijah zgornje in spodnje čeljusti, kjer izdelava klasične snemne proteze zaradi neugodnih anatomskih razmer ni možna ali smiselna, izdelava implantatno podprte proteze postala pravica iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Žal so zaradi ozkih kriterijev do nje upravičeni le redki pacienti.

Med številnimi ljudmi še vedno velja prepričanje, da je vstavitev zobnega vsadka dolgotrajen in boleč proces, a mag. David Debevc se s tem ne strinja in pove, da gre za precej neboleč in relativno kratek poseg, ki pa ga lahko podaljšajo kostne dograditve ali drugi potrebni pripravljalni posegi. Strokovnjak predstavi tudi tehniko 'all on four', ki omogoča takojšnjo oskrbo ter pojasni, da pri tej tehniki na štirih vsadkih izdelamo totalno protezo, ki se jo privijači na štiri vsadke: "Pacienti še isti dan dobijo vse zobe, vendar moram ob tem poudariti, da imajo vse tehnike takojšnjega nadomeščanja zob svoje omejitve, o katerih lahko spregovorimo šele po podrobni analizi stanja v ustih."

Končni rezultat odvisen od kakovosti materialov in strokovnosti operaterja

Mag. David Debevc poudari, kako pomembno je, da se, preden se odločimo za operaterja, ki nam bo vstavil implantat, ustrezno informiramo: "Poceni storitve so navadno vprašljive, vendar pa višji znesek ravno tako še ni zagotovilo za kakovost. Mislim, da nam osebna odgovornost za dentalno zdravje nalaga dolžnost, da se ustrezno informiramo. Če pri tem, komu bomo zaupali svoje dentalno zdravje, gledamo le na finančni vidik, potem tvegamo, da morda na koncu ne bomo tako zadovoljni, kot bi si sami želeli."

Z njim se strinja tudi Janja Debeljak iz podjetja Dentalia, ki pri nas zastopa zobne vsadke švicarskega podjetja Straumann Group (blagovni znamki Straumann in Neodent) ter poudari, kako pomembno je izbrati klinično dolgoročno preverjene materiale ter kakovosti vedno dati prednost pred (nižjo) ceno. "Zobni vsadki Straumann so zagotovo korak pred ostalimi, saj gre za podjetje z dolgo tradicijo, v katerem veliko pozornosti namenjajo vzdrževanju visokih notranjih standardov kakovosti. Zaradi tega je podjetje Straumann Group vodilno po prodaji implantatov v svetu. Kot zanimivost naj povem, da je bilo do zdaj vstavljenih že več kot 14 milijonov zobnih vsadkov Straumann. Gre za preverjen in kakovosten izdelek, kar prepoznava tudi vedno več slovenskih zobozdravnikov in oralnih kirurgov," še pojasni Janja Debeljak.

Mag. David Debevc, dr med., dr. dent. med., specialist maksilofacialne kirurgije in otorinolaringologije se zaveda stanja v slovenskem javnem zobozdravstvu, zato popolnoma razume ljudi, da iščejo različne rešitve. Popolnoma razumljivo je, da ljudje želimo hitro in poceni zdravljenje, ki pa žal na koncu pogosto ne prinese optimalnih rezultatov. "Recept za neuspeh je, če želja po hitrem zdravljenju naleti na željo po hitrem zaslužku," še opozori mag. David Debevc.

To, da pacienti k iskanju najustreznejše rešitve za svoje težave v ustni votlini, pogosto pristopijo podobno, kot bi izbirali izvajalca za hišna popravila, se mu ne zdi najustreznejši pristop. Sam namreč nikoli ne zmore spregledati morebitnih problemov, ki bi jih bilo treba nujno odpraviti pred vstavitvijo implantatov, tisti, ki pa temu ne posvečajo posebne pozornosti in samo naredijo, kar želi pacient, s takim pristopom lahko naredijo veliko škode.