O-STA

Evropska noč raziskovalcev 2019: Humanistika, to si ti!

V petek, 27. septembra 2019, na Evropsko noč raziskovalcev, bodo ulice, trge in parke zasedli raziskovalke in raziskovalci petnajstih fakultet in akademij Univerze v Ljubljani. Dogodke, ki jih pripravljajo omenjene fakultete in akademije, tudi letos koordinira Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (UL) pod skupnim naslovom Humanistika, to si ti! Skupaj se bo zvrstilo kar 55 različnih brezplačnih dogodkov.

Dogodki bodo potekali na različnih lokacijah po Ljubljani, v Domžalah in Murski Soboti. Raziskovalke in raziskovalci bodo odprli vrata laboratorijev in fakultet, predstavili svoje delo ter prisluhnili vsakomur, ki se mu zastavljajo vprašanja, povezana z znanostjo. Vsi dogodki bodo posvečeni 100-letnici Univerze v Ljubljani. "Veseli me, da letos projekt Evropska noč raziskovalcev, ki jo koordinira Filozofska fakulteta, sovpada s stoletnico Univerze v Ljubljani in tudi naše fakultete. Stoletje v akademskem svetu morda ni zelo dolgo obdobje, pa vendarle je kulturna, duhovna in znanstvena zapuščina Filozofske fakultete po sto letih ogromna, bogata in neizpodbitno ključna za našo državo. Družbe prihodnosti so družbe znanja, te pa ne morejo obstajati brez bazičnega in tudi aplikativnega raziskovanja, zato se mi zdi promocija raziskovalne dejavnosti ključna. Promocija kakopak ni dovolj, temu morajo slediti tudi državne politike, v prvi vrsti finančna. Ampak če bomo na Noči raziskovalcev zanetili kakšno željo med mladimi po raziskovanju, bo to prvi pomemben korak k temu, da imamo kot družba pred seboj, upajmo, svetlo prihodnost," je o projektu povedal dekan Filozofske fakultete UL, prof. dr. Roman Kuhar.

"Raziskovalna prizadevanja na področjih humanistike in družboslovja pomembno prispevajo k razvoju znanosti in družbe in se komplementarno povezujejo z vsemi drugimi znanstvenimi disciplinami. Zato bo prihodnost raziskovanja na področju humanistike in družboslovja zelo raznolika in razvejana. "Ni sicer moč prezreti, da danes tudi v znanosti vse bolj prevladujejo težnje po neposredni uporabnosti in ekonomski upravičenosti raziskovalnih rezultatov - in pogosto se ustvarja vtis, da družboslovno, zlasti pa humanistično raziskovanje tem pričakovanjem ne more v zadostni meri slediti. A velja poudariti, da nobena družba in nobena znanost ne more obstati brez temeljne zmožnosti premišljanja o tistih, ki jo (so)ustvarjajo, brez razumevanja človeka, medčloveških odnosov in družbene dinamike, ki se iz njih poraja, brez znanja o jeziku, ki nas vzpostavlja kot misleča bitja, torej brez - humanistike in družboslovja," dodaja prodekanja za doktorski študij in znanstvenoraziskovalno delo na Filozofski fakulteti UL, izr. prof. dr. Jasna Mažgon.

Med letošnjimi dogodki Evropske noči raziskovalcev / Humanistika, to si ti! izpostavljamo dogodek z naslovom Vključevanje humanistike je nujno za razumevanje spreminjajoče se evropske družbe in izzivov prihodnosti, ki se bo odvil v Hiši Evropske unije (Dunajska 20, Ljubljana). Program dogodka je objavljen tukaj.

Program dogodkov pošiljamo v priponki, dosegljiv pa je tudi na povezavi.

Lepo vabljeni!

Več informacij:

Humanistika, to si ti!:

E-mail: noč.raziskovalcev@ff.uni-lj.si

Tel.: 051 495 617


Foto: Utrinek z lanskoletne Evrospke noči raziskovalcev / Humanistika, to si ti! (avtorica: Nina Krajnc)