O-STA

Strokovna dobrodelna konferenca o digitalizaciji v turizmu in Družbi 5.0

Na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko je v sredo, 25. septembra, potekala strokovna dobrodelna konferenca z naslovom Skrivnosti digitalizacije v turizmu in Družbe 5.0. Dogodek, ki so ga soorganizirali Katedra za IKT Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (Katedra za IKT FE UL), Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (DIH Slovenije), Rotary klub Ljubljana Center in Rotary klub Logatec, je gostil odlične govorce, odprl zanimive teme in požel veliko zanimanja udeležencev.

Zbrane sta na začetku nagovorila dekan Fakultete za elektrotehniko prof. dr. Gregor Dolinar in rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, ki je poudaril pomembnost povezovanja med humanistiko in tehniko ter izpostavil vizijo "Družba 5.0". Predstojnik Katedre za IKT FE UL prof. dr. Janez Bešter je poudaril pomen kadrov in digitalnih kompetenc, zbrane pa so nagovorili še predstavniki Rotary klubov ter direktorica DIH Slovenije dr. Emilija Stojmenova Duh.

Izzivi in rešitve na področju Družbe 5.0

Na konferenci je bilo predstavljenih veliko zanimivih tem in dobrih praks iz Slovenije in tujine. Dr. Urška Starc-Peceny in Matevž Štraus iz podjetja Arctur in iniciative za Turizem 4.0 sta predstavila vlogo digitalnih orodij pri načrtovanju turističnih tokov in zagotavljanju kakovosti življenja lokalnega prebivalstva na turističnih območjih. Ana Savšek, vodja sektorja za vsebinski digitalni marketing pri Slovenski turistični organizaciji, je predstavila globalno digitalno kampanjo, ki jo uspešno izvajajo v 16 državah. Da se je pri vpeljevanju digitalizacije najprej treba vprašati o gospodarski uspešnosti ter graditi na že obstoječih znanjih in potrebah z uporabo "prebojnih" digitalnih rešitev in usmeritvah "Družba 5.0", je poudaril mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Sklop predavanj je zaključil dr. Niko Slavnič, direktor projekta The Slovenia Restaurant Awards, z domiselno predstavitvijo petih ključnih digitalnih korakov, ki vodijo do zadovoljnega gosta.

Dobre digitalne prakse v Sloveniji in okrogla miza

Predavanjem strokovnjakov je sledila predstavitev dobrih digitalnih praks, ki so že v uporabi in se uveljavljajo po Sloveniji. Predstavljena je bila digitalizacija vasi Šmarje in sodelovanje v projektu "Pametne vasi", digitalizacija in avtomatizacija marketinga na primeru Potnik.si ter primer strateškega digitalnega marketinga Turizma Ljubljana, prodaje vodenih ogledov Ljubljane in izletov po Sloveniji prek spletnega mesta. Okrogla miza z zanimivimi govorci je v nadaljevanju osvetlila zlasti podjetniške vidike digitalizacije v turizmu ter potrdila izjemno povezanost med kulturo v najširšem smislu ter vrhunskimi turističnimi doživetji.

Strokovnost in dobrodelnost

Strokovna konferenca je imela tudi dobrodelno noto. Rotary klub Ljubljana Center bo izkupiček konference namenil projektu "Štipendije mladim talentom", Rotary klub Logatec pa projektu "Soča" - počitnice za otroke iz socialno ogroženih družin.

Uspešno zasnovana konferenca

Konferenca je ponudila mnogo zanimivih uvidov v razvojne modele v turizmu, ki temeljijo na spretni implementaciji vseh prednosti digitalizacije. Nad zanimivimi temami in izbranimi govorci je bil navdušen tudi mag. Tomaž Štefe, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj: "Izbrali ste res zanimivo in dobro strukturo govornikov - po mojem videnju ste izpostavili vsa mnenja in poglede na digitalizacijo v turizmu, ki trenutno obstajajo v Sloveniji. Ta konferenca bi bila res primerna za večino zaposlenih v slovenskem turizmu."

Dodatne informacije o konferenci so na voljo na: http://www.spoznanje.si/digitalizacija-v-turizmu-in-dru382ba-50.html.