O-STA

Rezultati 82. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 33. avkcije šestmesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za finance RS

objavlja

REZULTATE

82. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

in

33. AVKCIJE ŠESTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v torek, 22.02.2005 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 82. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM082260505 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.277.233 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.004 lote naročil v skupni vrednosti 7.000.040.000 SIT po enotni ceni 99,086. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 3,65%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,200 in 99,017 (obrestna mera od 3,19% do 3,93% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 82. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 26.05.2005.

Razpisana emisija 33. serije šestmesečnih zakladnih menic z oznako RSSZM033250805 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji šestmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.090.617 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.000 lotov naročil v skupni vrednosti 7.000.000.000 SIT po enotni ceni 98,125. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane šestmesečne zakladne menice 3,78%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 98,428 in 98,044 (obrestna mera od 3,16% do 3,95% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 33. serije šestmesečnih zakladnih menic, ki bo 25.08.2005.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.gov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic bo 22.03.2005, naslednja avkcija šestmesečnih zakladnih menic pa 25.04.2005.