O-STA

Sektorska razvrstitev DARS

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) je razvrščena izven sektorja država, v sektor nefinančne družbe. Metodološke razprave o njegovi razvrstitvi med Statističnim uradom RS (SURS) in Eurostatom potekajo že več let in se bodo nadaljevale tudi v letošnjem letu. Do sprejema kakršne koli drugačne strokovne odločitve - ta je v pristojnosti SURS in Eurostata - bo DARS ostal uvrščen izven sektorja država.

V zvezi s predlogom poroštvenega zakona, ki ga je dobil v pregled konec avgusta 2019, je SURS izrazil mnenje, da predlagani poroštveni zakon sam po sebi ne bi bil razlog za avtomatsko prerazvrstitev. Pri tem je opozoril, da se pri odločanju o sektorski razvrstitvi upoštevajo tudi druga merila v skladu s Priročnikom o primanjkljaju in dolgu države (lastništvo, značilnosti koncesijske pogodbe, število koncesijskih pogodb, način pridobitve koncesijske pogodbe, poroštva države za posojila in pristojnosti pri določanju cen).

Po mnenju SURS obstaja velika verjetnost za obravnavo ustreznosti sektorske razvrstitve DARS, in sicer bodisi kot posledica kakršnih koli pomembnih sprememb v poslovanju DARS (npr. statut, poroštveni zakon, določbe koncesijske pogodbe) bodisi zaradi dopolnitev metodoloških pravil. Obravnava ustreznosti, če bo do nje prišlo, pa bo potekala med SURS in Eurostatom ob upoštevanju statističnih metodoloških okvirjev, ki določajo izračun primanjkljaja in dolga sektorja država.