O-STA

Konferenca korporativnega upravljanja 2019 - 14. november 2019

Kaj je namen in interes gospodarske družbe v sodobnem upravljanju?

Člani organov vodenja in nadzora morajo biti lojalni gospodarski družbi. Ker pa se interes gospodarske družbe v sodobnem upravljanju oddaljuje od interesa lastnikov, se je v EU, ZDA in tudi drugod po svetu razvila intenzivna razprava o namenu in interesu gospodarskih družb. Spremembe na tem področju se pripravljajo ali že dogajajo. Razpravo o tem začenjamo tudi v Sloveniji.
Kako do napredka glede uravnotežene spolne zastopanosti v organih vodenja in nadzora?
 
V drugem delu konference bomo pozornost usmerili v razmišljanja kako zagotoviti napredek pri bolj uravnoteženi zastopanosti spolov v organih vodenja in nadzora v slovenskih družbah in kje so ovire za to. Napredka na tem področju nam ni uspelo narediti kljub prizadevanjem za uveljavitev politike raznolikosti v priporočilih dobre prakse in ZGD-1. Da bi vzpodbudili odločevalce in dosegli napredek je ZNS za predlog ZGD-1K predlagalo uveljavitev instituta politike raznolikosti s ciljno spolno zastopanostjo in hkrati pristopilo k pobudi za prostovoljno doseganje cilja spolne raznolikosti v javnih in državnih družbah, ki jo bomo v okviru dogodka tudi prvič javno predstavili.

 
8.30 Sprejem in registracija udeležencev

9.00 Uvodni pozdrav
Borut Jamnik, predsednik Združenja nadzornikov Slovenije
   Vloga Sveta za korporativno upravljanje Vlade RS
Eva Štravs Podlogar, predsednica Sveta za korporativno upravljanje in državna sekretarka na MGRT

9.15 KAJ JE NAMEN IN INTERES GOSPODARSKE DRUŽBE V SODOBNEM UPRAVLJANJU?

* O globalnih trendih glede namena in interesa gospodarske družbe v sodobnem korporativnem upravljanju - Kaj ima to opraviti z razumevanjem dolžnosti in odgovornosti članov organov vodenja in nadzora?
Per Lekvall, The Swedish Corporate Governance Board  

* Kaj si o namenu in interesu gospodarske družbe mislijo slovenski nadzorniki?   
Gorazd Podbevšek, predsednik Strokovnega sveta, Združenje nadzornikov Slovenije

* PANEL: Kako razrešujemo interes gospodarske družbe v praksi? 

10.50 Odmor

11.20 KAKO DO NAPREDKA GLEDE URAVNOTEŽENE SPOLNE ZASTOPANOSTI V ORGANIH VODENJA IN NADZORA?

* Kakšna je zastopanost spolov v organih vodenja in nadzora danes?
Predstavitev poročila o sestavi organov vodenja in nadzora državnih in borznih družb za leto 2019
mag. Barbara Žibret Kralj, odgovorna partnerica družbe Deloitte za Slovenijo

* Pobuda za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora državnih in borznih družb - Kako bomo merili napredek pri doseganju cilje spolne raznolikosti v družbah?
mag. Irena Prijović, izvršna direktorica, Združenje nadzornikov Slovenije

* Izkušnje Danske pri doseganju napredka uravnotežene spolne zastopanosti članov organov vodenja in nadzora brez zakonske regulacije
dr. Aleksandra Gregorič, Copenhagen Business School, Danska


Še niste naš član?
Od 1. oktobra do 31. decembra znaša pristopnina* le 40 EUR.
*pristopnina velja kot članarina za tekoče leto.  
Vaš elektronski naslov je ZNS pridobil v okviru opravljanja dejavnosti, na osnovi telefonskega razgovora, na podlagi priporočila, prijave na spletnih straneh, sodelovanja na dogodkih v organizaciji ZNS oz. drugačnega sodelovanja z ZNS ali iz javno dostopnih virov. Obvestila prejemate, ker ste potrdili, da ZNS lahko osebne podatke uporablja skladno s Politiko zasebnosti. V primeru, da ste se "nezaželeno" znašli med prejemniki tega obvestila, se vam iskreno opravičujemo. V kolikor ne želite več prejemati naših obvestil, se lahko s seznama odjavite s klikom na povezavo Odjava ali s sporočilom o odjavi na: info@zdruzenje-ns.si.