O-STA

Specializacija znanj s področja prava - do 22. oktobra 2019

Ljubljana - Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani je pri Nacionalni agenciji za kakovost RS v visokem šolstvu akreditirala program za izpopolnjevanje, ki so ga poimenovali Specializacija znanj s področja prava. Oblikovali so 20 modulov z različnih pravnih področij, izvajali pa jih bodo v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem RS, Odvetniško zbornico Slovenije (OZS) in Odvetniško akademijo OZS. V študijskem letu 2019/2020 bodo izvedli 12 modulov, prijave pa so mogoče do 22. oktobra 2019.

Specializacijo znanj razpisuje v tem študijskem letu z naslednjih področij: Civilno pravo, Gospodarsko pravo, Evropsko pravo, Nomotehnika. Kriminologija, Kazensko pravo, Delovno pravo in pravo socialne varnosti, Mednarodno pravo, Ekonomska analiza prava, Rimsko pravo, Razvoj prava v evropski tradiciji in Ustavno pravo.

Kandidati za vpis v razpisane module se prijavijo preko elektronske vloge (http://www.pf.uni-lj.si/program-za-izpopolnjevanje/). Rok za prijave je 22. oktober 2019, vpis pa bo potekal od 4. 11. 2019 do 8. 11. 2019. Kandidati, ki se prijavijo prej, imajo ob morebitni omejitvi števila vpisanih študentov prednost. Izvedba modula je odvisna od števila vpisanih, kar je navedeno pri njegovem predmetniku. Šolnina znaša 1.600 evrov, kandidatom, ki so bili vpisani na znanstveni magistrski študij Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, vendar študija niso dokončali, pa se pri plačilu šolnine za program izpopolnjevanja šolnina zniža, in sicer:

- za 50 odstotkov tistim, ki so bili vpisani od leta 1991 in so poravnali celotno šolnino;

- za 25 odstotkov tistim, ki so bili prvič vpisani od leta 1991 do vključno leta 2001 in so poravnali dve tretjini zneska šolnine.