O-STA

V teku izgradnja prve faze meteorne kanalizacije v Škalah

Velenje, 14. oktober 2019 - Predvidoma konec tega tedna bomo zaključili z izgradnjo prve faze meteorne kanalizacije v Škalah. Vrednost pogodbenih del znaša 78.451,60 evra (brez DDV).

Gradnja oz. obnova zajema izgradnjo kanalizacije odpadnih padavinskih voda v skupni dolžini 306 metrov, zadrževalnika odpadnih padavinskih voda v dolžini 32 metrov, priključka peskolovov in požiralnikov v skupni dolžini 30 metrov, ureditev obcestnih jarkov v skupni dolžini cca 150 metrov in asfaltnih muld v skupni dolžini cca 100 metrov ter zamenjavo vodovodne cevi na dolžini 55 metrov.