O-STA

Primanjkljaj in dolg sektorja država v letu 2004

Po podatkih Ministrstva za finance je bil tekoči primanjkljaj sektorja država v letu 2004 1,9 % BDP, dolg pa 29,4 % BDP.

Napoved primanjkljaja za leto 2005 je prav tako 1,9 %, dolg sektorja država pa je napovedan v višini 30,1 % BDP.

Sporočilo je dostopno na naslovu http://www.stat.si/novice_poglej.asp?ID=469 .