O-STA

Bruto investicije v osnovna sredstva, 1996 - 2002

Področje: Poslovni subjekti

(28.2.2005) - Po objavi podatkov o bruto investicijah v osnovna sredstva v Statističnih informacijah sedaj objavljamo podatke tudi na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije v SI-STAT bazi. Podatke o bruto investicijah pri podjetjih družbah in organizacijah zbiramo z Letnim statističnem raziskovanjem. Objavljeni podatki obsegajo investicije za obdobje od 1996 do 2002 pri podjetjih, družbah in organizacijah z več kot deset zaposlenimi, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju ozemlja Republike Slovenije.Prikaz podatkov v bazi za omenjeno obdobje je po dejavnostih in občinah ter kaže njihovo stalno nominalno rast. Najvišja nominalna rast bruto investicij je bila v letu 1999 in sicer več kot 25-odstotna.

Pripravil-a: Boža Benedik Š Statistični urad Republike Slovenije.Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.http://www.stat.si