O-STA

Znate izbrati primeren strežnik za svoje potrebe?

Danes so računalniki in splet v središču našega življenja. Le redki posamezniki ne uporabljajo elektronskih naprav, poslati elektronske pošte ali brskati po spletu. Vendar se stvar zaplete, ko se vplete strežnik. Uporabljamo ga za vse dejavnosti, ki potekajo na spletu. Bistvo strežnika je, da vsi uporabniki dostopajo do vsebin, ki so na njem shranjene. Obstaja več vrst strežnikov. Če se odločate o vzpostaviti, dobro premislite. Vsi namreč prinašajo določene prednosti in slabosti, zato je na uporabniku, da izbere tistega, ki najbolj ustreza njegovim potrebam.

Lastni strežnik

Lahko se odločite za vzpostavitev lastnega strežnika. Gre za drago in zahtevno obliko strežnika, zato skrbno premislite, če takega nujno potrebujete. Eden izmed ključnih dejavnikov, ki ga moramo upoštevati, je tudi pomembnost vzdrževanja. V nasprotnem primeru se nam lahko zgodi, da ne bo več opravljal svojih nalog v takšni meri, kot bi moral. Tudi če za zdaj strežnik deluje dobro in opravlja vse naloge, ki jih mora, se mora odzivati dovolj hitro. Zato moramo lasten strežnik optimizirati, da se izogiba nenujnim nalogam in opravlja le bistvene, saj so le tako te lahko opravljene s hitrejšimi procesi.

Spletno gostovanje

Res imamo lahko precej dela z vzdrževanjem lastnega strežnika, sploh če želimo, da ta deluje hitro. Zato se kot alternativa pojavlja spletno gostovanje. To pomeni, da na že obstoječem strežniku, kot je na primer ta, gostujemo s spletno stranjo z lastno domeno. Torej zakupimo prostor na strežniku, ki je v tuji lasti. V ta namen so se oblikovala podjetja, ki skrbijo za pripravo in vzdrževanje takšnih strežnikov, kar pomeni, da se izognemo vsem oviram, ki jih imamo s sicer lastnim strežnikom.

Odločitev, ali se odločiti za lasten strežnik ali gostovanje, je na posamezniku, njegovem namenu uporabe in izkušnjah. Če vašim potrebam ne ustreza nobena izmed navedenih možnosti, imate še vedno na voljo vmesne variante. Na splošno pa velja, da je za manjša podjetja smiselno gostovanje, saj jim ta predstavlja nižje stroške, hkrati pa se izognejo kakršnemukoli vzdrževanju. Zagotovo pa se največji lahko odločijo za lasten strežnik, saj so stroški strojne in programske opreme upravičeni.