O-STA

37. razpis za prijavo raziskovalnih nalog za šolsko leto 2019/2020 v okviru gibanja Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline

Gibanje Mladi raziskovalci za razvoj Šeleške doline letos že 37. leto vabi k prijavi raziskovalnih nalog. Mlade raziskovalce - osnovnošolce, srednješolce in študente vabimo, da se prijavijo za izdelavo raziskovalnih nalog ali inovativnih projektov. Gibanje ponuja širok nabor tem in te so: astronomija ali fizika, biologija, ekologija z varstvom okolja, etnologija, matematika ali logika, kemija ali kemijska tehnologija, psihologija ali pedagogika, ekonomija ali turizem, geografija ali geologija, slovenski jezik ali književnost, filozofija ali sociologija, zgodovina ali umetnostna zgodovina, interdisciplinarna področja, druga področja, elektrotehnika, elektronika in robotika, arhitektura, gradbeništvo ali promet, računalništvo ali telekomunikacije, tehnika ali tehnologija (tekstil, lesarstvo, strojništvo, idr), aplikativni inovacijski predlogi in projekti.

V preteklem letu smo iz gibanja Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline na 53. Srečanje mladih raziskovalcev v Murski soboti poslali 39 raziskovalnih nalog (23 osnovnošolskih in 16 srednješolskih). V drugi krog se je uvrstilo 24 nalog (16 OŠ in 8 SŠ).

V Murski Soboti smo skupno prejeli 11 zlatih, 13 srebrnih in 15 bronastih priznanj. Z zlatim priznanjem nagrajene naloge so:

- Dve veliki žalovanji Slovencev v dveh Jugoslavijah, avtor Bruno Šonc (OŠ Šalek)

- Elektronski sistem evidence prehrane, avtor Anže Maj Blagus (OŠ Gorica),

- Katera metoda učenja poveže zapleten labirint celic v možganih?, avtorja Tjaš Esih in Vida Volk (OŠ Mihe Pintarja Toleda)

- Merjenje pljučne funkcije s spirometrom, avtorici Zala Poberžnik in Staša Krajnc (OŠ Gustava Šiliha)

- Optimalni načini pridobivanja električne energije v Sloveniji, avtor Miha Jevšenak (OŠ Šalek)

- Sladkor v živilih, avtor Borja Ranzinger (OŠ Gustava Šiliha)

- Spoznajmo običaje v Šmartnem ob Paki v 20. stoletju, avtorici Lara Podgoršek in Ema Holešek (OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki)

- Učinkovito in ugodno čiščenje mačje dlake s tekstila, avtorica Katja Mogilnicki (OŠ Gustava Šiliha)

- Vpliv podlage in tlaka v žogi na nogometno igro, avtor Rok Hudournik (OŠ Šalek)

- Izdelava laserskega gravirnika s kinematiko H-bot, avtorja Marko Hrovat in Gašper Polak Rožič (ŠCV, Šola za strojništvo, geotehniko in okolje)

- Soba pobega kot učenje računalništva, avtorji Matevž Glinšek, Tomaž Plešnik in Maj Koren (ŠCV, Elektro in računalniška šola).

Najboljšim mladim raziskovalcem in njihovim mentorjem so priznanja podelili na slovesni prireditvi ZOTKINI TALENTI, ki je bila v Cankarjevem domu v Ljubljani.

V Beogradu je konec avgusta potekalo tekmovanje mladih raziskovalcev družboslovnih smeri, kjer smo imeli kar dva predstavnika. Udeleženci morajo pred mednarodno komisijo strokovnjakov predstaviti nalogo in plakat ter odgovarjati na vprašanja v angleškem jeziku. Sodelovalo je 15 držav, pri čemer je bilo 6 opazovalk. ZLATO priznanje je osvojila Katja Mogilnicki iz OŠ Gustava Šiliha z nalogo "Učinkovito in ugodno čiščenje mačje dlake s tekstila", ki pokriva področje ekonomije. Z zgodovino se je ukvarjal Bruno Šonc iz OŠ Šalek, ki je za nalogo "Dve veliki žalovanji Slovencev v dveh Jugoslavijah" prejel BRONASTO priznanje.

Za izjemne rezultate avtorjem in mentorjem iskreno čestitamo!

Karmen Hudournik,

koordinatorica gibanja

Informacije:

http://mladiraziskovalci.scv.si/

Video redstavitev:

https://www.youtube.com/watch?v=CofM08rzCtY