O-STA

Slovenska ideja: hitra, enostavna in učinkovita pomoč pri domačem učenju

Učitelj na daljavo je v pomoč pri konkretnem izzivu učenca, takrat, ko ima šolar čas in problem, kar vodi k boljšemu učnemu uspehu in razbremenitvi staršev.

Novo šolsko leto je številnim otrokom, mladostnikom in njihovim staršem postavilo nove izzive. Šolarji morajo predelati ogromne količine snovi in lahko se zgodi, da jim kakšna snov ali del snovi zagode. Žal to ponavadi vodi v slabo voljo in obremenjenost vseh družinskih članov, lahko tudi v slab učni uspeh. Pa ni treba, da je tako, izziv je treba le pravilno nasloviti. Kot pravi Konfucij, "ko postane očitno, da so cilji težko dosegljivi, ne menjaj ciljev, temveč način, kako jih dosežeš." Tako je nastala ekipa Atrija, ki združuje učitelje, uporabnikom pa je v pomoč s hitro, jasno, učinkovito in kul pomočjo pri domačem učenju in nabiranju znanja - od doma, takrat ko jih učenec potrebuje.

Učitelji, ki delujejo na platformi Razlaga snovi, so odzivni praktično takoj, ko šolar potrebuje pomoč in za toliko časa, kolikor jih potrebuje. Sodelovanje je individualno - učitelj se časovno, strokovno in komunikacijsko prilagaja posamezniku. Strokovnjaki uporabljajo tristopenjsko metodo razlage snovi. Najprej definirajo, česa učenec ne razume in ugotovijo, ali je problem samo v trenutni nalogi ali pa gre za globlje nerazumevanje. Nadaljujejo z razlago posameznega problema, enostavno pojasnijo logiko, ki rešuje tovrstne naloge in nadaljujejo s preizkusom znanja ter se prepričajo, da je učenec razumel in zna samostojno reševati podobne naloge.

Razbremenitev staršev in prijateljska pomoč mladim

Ekipa učiteljev in pedagogov povzema, da se največ šolarjev nanje obrne s problemi enačb pri matematiki. Na nivoju srednje šole so to polinomi in integrali, pri angleškem jeziku pa jim izziv predstavlja tvorjenje časov. Mladi, v največji meri so to osnovnošolci na predmetni stopnji in srednješolci, najpogosteje potrebujejo pomoč med preverjanji znanja, za utrjevanje, za pomoč pri pripravi domače ali seminarske naloge ali pa za pripravo na govorne nastope: v oktobru, začetku decembra, marcu, v aprilu in maju. Platforma, edina tovrstna v tem delu Evrope, je plod slovenske ideje in izhaja iz uporabniške izkušnje obremenjenih staršev, ki želijo svojim otrokom pomagati pri učnih izzivih. Vendar to zahteva veliko časa in energije, za svoje otroke pa želijo le najboljše.

Učenje je prilagojeno posamezniku

Kot pravijo učitelji, je uspeh zagotovljen, saj delajo z učencem dokler se ne prepričajo, da razume. "Z ekipo zagotavljamo, da se bo v vsaj 91 % ocena uporabnika dvignila za 1,2, povprečna ocena naših učiteljev s strani staršev in otrok je 4.9, zadovoljstvo s tristopenjsko metodo je 4.7, z domačim učenjem in razlagami preko interneta ali telefona pa 4.9." Znanja ti nihče ne more vzeti, učenje pa je na ta način postalo kul - mladi osvajajo znanje z racionalnim časovnim vložkom v učenje, ki je prilagojeno njihovemu razumevanju, času in ciljem. Video razlage učitelja se snemajo in si jih lahko večkrat ogledajo. Učencem je všeč tudi, ker nalogo lahko slikajo in posredujejo učitelju, on pa jo vrne z rešitvijo in predvsem s pojasnilom, kako priti do rešitve. Tako jim ostane več časa za prosti čas, starši pa se lahko tako posvetijo prijetnejšim temam, kot so vzpodbudni družinski odnosi, kar je nenazadnje poslanstvo vsakega starša.

Največ težav pri matematiki in angleščini

Učitelji pravijo, da imajo uporabniki raznolika vprašanja, določene teme pa se ponavljajo. "Pri matematiki so to linearna funkcija, sorazmerje, podobnosti, sistem linearnih enačb, integrali. Pri kemiji delajo šolarjem težave alkoholi, popolno gorenje, funkcionalne skupine, redoks enačbe, kemijske vezi, pri angleščini pa govorne predstavitve, razlikovanje med posameznimi časovnimi oblikami, trpnik in učenje nepravilnih glagolov. Pri maternem jeziku so to odvisniki, sklanjatve samostalnikov, govorne predstavitve in zemljepisna lastna imena, pri nemščini skloni, pri fiziki pa elektrika, električni tok, tlak, energija in pospešeno gibanje, merjenje temperature, izračun specifične toplote in določanje agregatnega stanja."

"Manj časa porabimo za pregovarjanja in manj je odlašanja"

Mladi ugotavljajo, da je učitelj na daljavo "kul rešitev", vsebino pa usvojijo v kratkem času, ko jim ustreza in ko potrebujejo pomoč: "Super je. Sedaj porabim manj časa za učenje. Kar ne razumem, samo vprašam." pravi uporabnica Ema. Zadovoljni pa so tudi starši: "Storitev, ki jo izvaja ekipa preko interneta, je res koristna. Manj časa porabimo za pregovarjanja in manj je odlašanja. Všeč mi je tudi organiziranost in obveščanje o sinovem znanju. Sinova ocena pri fiziki se je izboljšala." pravi Boštjan, eden izmed staršev, z njim pa se strinja tudi Tatjana: "Iskreno povedano: po napornem delavniku je včasih res težko razložiti še kako nalogo iz kemije ali angleščine. Za to poskrbi Učitelj. Čas, ki ga preživim s svojo hčerjo porabim za lepše stvari." Znamenja, da otrok potrebuje pomoč pri učenju, so lahko odlašanje, površno narejene domače naloge ali pa ocene in znanje niso ekvivalentni šolarjevim sposobnostim. Inovativen pristop k učenju je plačljiv, staršem šolskih in predšolskih otrok pa so na voljo tudi brezplačni skupinski webinarji, namenjeni za pomoč pri vzgoji.

Ključ je v sprotnem delu

Pravijo, da več, kot znaš, več veljaš. Benjamin Franklin je že pred več kot 200 leti rekel, da se najbolje obrestuje naložba v znanje, prav tako težko oporekamo Albertu Einsteinu, ki je zatrdil, da vsak norec lahko ve, vendar je bistvo v tem, da razume. Kofi Annan pravi: "Znanje je moč. Vedenje osvobaja. Izobrazba je osnova napredka v vsaki družbi, v vsaki družini." Na nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) naši šolarji v povprečju dosežejo polovico vseh možnih točk. Največ težav jim povzroča matematika. Ekipa učitelji & pedagogi Atrija svetujejo sprotno učenje in delanje domačih nalog, sprotno odpravljanje nerazumevanja, miselne vzorce, razdelitev snovi na manjše dele in učenje po posameznih temah, nepravilnih glagolov pa naj se mladi učijo vsak dan po enega, s ponovitvijo v naslednjem dnevu.