O-STA

Vaja Potres - Zahodna Štajerska 2019

Velenje, 24. oktober 2019 - Danes tudi v Velenju poteka vaja Potres 2019 na predpostavki, da je širše območje Zahodno Štajerske regije prizadel potres intenzitete VIII stopnje po evropski potresni lestvici. Namen in cilji vaje so preveriti učinkovitost ter usklajenost rešitev, ugotoviti pomanjkljivosti in morebitna neskladja ter preveriti usklajenost delovanja.

Štab Civilne zaščite Mestne občine Velenje aktivno sodeluje pri vaji Potres - Zahodna Štajerska 2019, ki jo organizirajo Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostava Celje, Ministrstvo za notranje zadeve, Policijska uprava Celje in 20 občin Zahodno Štajerske regije.

V vaji sodelujejo javne službe za zaščito, reševanje in pomoč, regijske enote in službe Civilne zaščite, organi, službe in nevladne organizacije, ki izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitne ukrepe.

Glavni namen in cilji vaje so:

- preveriti učinkovitost in usklajenost rešitev v regijskih in občinskih načrtih zaščite in reševanja ob potresu. Načrt se preveri predvsem v delih, ki se nanašajo na opazovanje in obveščanje, aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč, upravljanje in vodenje ter izvajanje ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči;

- ugotoviti pomanjkljivosti in morebitna neskladja ter nedorečenosti v načrtih zaščite in reševanja in jih odpraviti;

- preveriti postopke opazovanja, obveščanja in aktiviranja;

- preveriti usklajenost delovanja, policije, javnih služb za zaščito, reševanje in pomoč, enot in služb Civilne zaščite, idr.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Vesna JELIČIĆ, univ. dipl. soc.
Kabinet župana

T: 03 8961 700