O-STA

Protokol ZNS in KPK za ravnanje članov NS ob izvajanju političnih in drugih pritiskov

Ljubljana, 25. oktober - Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) in Komisija za preprečevanje korupcije RS (KPK) sta na članskem srečanju ZNS predstavila "Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetičnem vplivanju na neodvisno odločanje".

Namen protokola
Namen protokola ZNS in KPK je člane nadzornih svetov opozoriti na dolžnost prijave neetičnih in nezakonitih poskusov vplivanja na njihovo odločanje na način, da poskušajo tretje osebe preko zahtev, groženj, s korupcijo ali na kakšne druge načine uveljaviti svoje interese, ki so predmet odločanja v nadzornih svetih. Ta protokol članom nadzornih svetov ponuja konkretne korake, kako ravnati v teh primerih.

Vsebina protokola
1. KORAK: PREPOZNAVANJE, KAJ JE POLITIČNI PRITISK ALI PRITISK TRETJIH OSEB  
 - Kdo ali v čigavem imenu vas je nekdo kontaktiral
 - Kdaj bodite posebej pozorni na kontakte tretjih oseb   
 - Kaj je predmet komunikacije
 - Kako komunicirati, če sumite ali menite, da gre za izvajanje pritiska

2. KORAK: OBVESTILO ČLANOM NADZORNEGA SVETA DRUŽBE, KI JO ČLAN NADZORUJE

3. KORAK: PRIJAVA NA KPK IN DRUGIM PRISTOJNIM ORGANOM
 - Prijava KPK - za družbe s kapitalsko naložbo države ali družbe v lasti lokalnih skupnosti
 - Obveščanje Slovenskega državnega holdinga (SDH) in svetovalna vloga pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto SDH - za družbe s kapitalsko naložbo države
 - Obveznost naznanitve kaznivega dejanja - za vse družbe
 - Sodelovanje s Policijo - za vse družbe

Uporaba protokola 
Priloga: KODEKS PROFESIONALNE ETIKE ZNS  

"Zaznali smo izziv, da je potrebno v obstoječi kulturi upravljanja pokazati pot kako ravnati ob političnih in drugih pritiskih ter neetičnemu vplivanju na neodvisno odločanje članov nadzornih svetov. Naša želja je, da bi takšna neprimerna vplivanja tudi zaradi tega protokola, postala povsem nesprejemljiva in ne nekaj običajnega na kar sicer verjamem, da večina tistih, ki jih je bila deležna, tako ali tako ne pristane, predvsem pa, da zaradi vloženih prijav za tiste, ki to počnejo, tudi tvegano dejanje in zato le še izjema." je v svojem govoru povedal Borut Jamnik, predsednik Združenja nadzornikov Slovenije.

Boris Štefanec, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, pa je povedal: "Ne pričakujem, da bi poskuse političnih in drugih pritiskov ter neetičnih vplivov na odločanje neodvisnih organov lahko odpravili čez noč. Pa vendar v tem protokolu vidim pomemben korak v to smer. Naj bo vodilo vsem članom nadzornih svetov pri prepoznavanju, kaj ni dovoljeno in seveda kaj lahko, ko do tega pride, nadzorniki storijo. V tem procesu je Komisija za preprečevanje korupcije pomemben člen, zato upam in si želim, da ga boste člani Združenja prepoznali kot koristnega in na podlagi tega dosledno prijavljali kakršne koli poskuse vplivanja, pri katerih boste v dvomih o njihovi primernosti. Če se že politika ne želi odreči prevelikim apetitom pri upravljanju premoženja, pa jo k temu prisilimo - z doslednim zaznavanjem in prepoznavanjem neetičnih praks in prijavo le teh ustreznim institucijam."
 

>>> Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetičnem vplivanju na neodvisno odločanje

O Združenju nadzornikov Slovenije
Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) je strokovna, nepridobitna, prostovoljna in nevladna ter nepolitična organizacija, ki povezuje člane nadzornih svetov in upravnih odborov ter druge deležnike korporativnega upravljanja. Ima preko 700 članov in 18 korporativnih članov, ki so pravne osebe dolgoročno zainteresirane za razvoj korporativnega upravljanja pri nas. ZNS spremlja in razvija stroko in dobro prakso s področja korporativnega upravljanja in delovanja nadzornih svetov. Svoje člane spodbuja k pridobivanju novih znanj in jih izobražuje, usposablja za profesionalno opravljanje funkcije ter njihova znanja certificira. Interese svojih članov posreduje pristojnim državnim organom in strokovnim institucijam ter z njimi strokovno sodeluje. Od leta 2007 je ZNS član European Confederation of Directors' Associations (ecoDa) iz Bruslja. >>> VEČ  
Vaš elektronski naslov je ZNS pridobil v okviru opravljanja dejavnosti, na osnovi telefonskega razgovora, na podlagi priporočila, prijave na spletnih straneh, sodelovanja na dogodkih v organizaciji ZNS oz. drugačnega sodelovanja z ZNS ali iz javno dostopnih virov. Obvestila prejemate, ker ste potrdili, da ZNS lahko osebne podatke uporablja skladno s Politiko zasebnosti. V primeru, da ste se "nezaželeno" znašli med prejemniki tega obvestila, se vam iskreno opravičujemo. V kolikor ne želite več prejemati naših obvestil, se lahko s seznama odjavite s klikom na povezavo Odjava ali s sporočilom o odjavi na: info@zdruzenje-ns.si.