O-STA

Razstava 100 let Univerze v Ljubljani

na Kongresnem trgu pred rektoratom Univerze v Ljubljani bo do 18. novembra 2019 na ogled razstava z naslovom '100 let Univerze v Ljubljani'. V sliki in besedi je predstavljen razvoj največje in najstarejše slovenske univerze, ki letos praznuje stoletnico delovanja. Razstava na 32 panojih prikazuje začetke visokošolskega izobraževanja na Slovenskem, prizadevanja za slovensko univerzo, prelomne dogodke, pomembne osebnosti, izpostavlja vse dosedanje rektorje Univerze v Ljubljani in razvoj njenih 26 članic. Fotografije iz preteklosti in sedanjosti, pospremljene s kratkimi besedili, bodo obiskovalcem v strnjeni zgodbi razkrile, zakaj je Univerza v Ljubljani pomembna za širše okolje in razvoj slovenske družbe.

Avtor priloženih fotografij je Foto studio Nora.