O-STA

Sporočilo za javnost po srečanju mladih na temo omejitev kreditiranja

Sporočilo organizacij, ki zastopamo mlade, ob zaostritvi pogojev bančnih posojil:

DRUŽINA ALI KREDIT?

V tem letu smo mladi na predsednika vlade naslovili že 3 pozive k reševanju stanovanjske problematike in k srečanju z nami, pa odziva doslej ni bilo oziroma smo bili napoteni na Ministrstvo za okolje in prostor, ki pa zgolj samo, brez jasne in dolgoročne usmeritve vlade ter podpore drugih resorjev zagotovo ni zmožno narediti resničnih sprememb. Ob uveljavitvi omejitev kreditiranja, kot jih je postavila Banka Slovenije, pa smo prvič s strani predsednika Vlade slišali, da ga skrbi problematika mladih in dostopnost do stanovanj. Želimo si, da bi bila vlada dejansko, in ne le priložnostno v spletnih izjavah, sposobna videti dlje v prihodnost in ne le v dometu svojega mandata.

Tako smo se danes na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) sestale organizacije, ki zastopamo mlade, z namenom pripraviti skupno stališče na temo že tako slabega položaja mladih, ki se je z omejitvijo kreditiranja s strani bank še poslabšal; predvsem pa poglobil problem, ki je med mladimi danes najbolj pereč: dostopnost stanovanj, tako v mestih kot na podeželju. Ne glede na to, da so po našem mnenju kriteriji omejitev kreditiranja, kot jih je postavila Banka Slovenije, nerazumno visoki (ali pa imamo v Sloveniji izjemno nizke plače), menimo, da je tokrat na potezi predvsem vlada, ki lahko k reševanju bivanjski problematike končno pristopi konstruktivno in prične z uresničevanjem vsaj tistih obljub, ki so jih stranke zapisale v koalicijski pogodbi. Zato smo mladi danes na predsednika Vlade RS naslovili poziv, naj se z nami sreča, nam omogoči predstaviti naše stališče ter nas hkrati seznani s svojim pogledom na problematiko. Poziv za srečanje prav tako naslavljamo na parlamentarne politične stranke ter na guvernerja Banke Slovenije.

Organizacije smo na srečanju izpostavile tri ključne teme oz. zahteve do države, in sicer:

· Poziv državi, da jamči za stanovanjske kredite tistih mladih (in ostalih skupin prebivalstva), ki prvič dolgoročno rešujejo svoj stanovanjski problem in jim zaradi omejitev s strani bank (torej zaradi višine prihodkov ali prekarne zaposlitve), stanovanjska posojila niso dostopna.

· Nujnost gradnje študentskih domov oz. nastanitev, ki jih trenutno v Ljubljani in na Primorskem močno primanjkuje. Mnogi študentje so si zato (če so seveda finančno sposobni) primorani iskati neustrezne oblike bivanja v kraju študija, kot so npr. hostlih, kjer poleg visoke cene nastanitve plačujejo celo turistično takso.

· Seveda pa ob vsem tem ne pozabljamo na tisto ključno: gradnjo predvsem javnih najemnih stanovanj, ki pa nujno potrebuje vložek države, saj bomo le tako lahko dolgoročno vzpostavili normalne razmere na stanovanjskem trgu.

Slovenija se sooča z demografsko zimo in politika želi načeloma spodbuditi odločanje mladih za družino, za ohranjanje kulturne krajine in slovenskega podeželja. Predlagani ukrepi s strani Banke Slovenije so v neposrednem nasprotju s tem. Sicer razumemo, da mora Banka Slovenije kot neodvisni regulator skrbeti za stabilnost slovenskega bančnega trga vendar se to ne sme dogajati na plečih prihodnjih generacij mladih in družin. Mladi so namreč sedaj dejansko v veliki meri postavljeni pred izbiro med otrokom in kreditno sposobnostjo.

Mladinskemu svetu Slovenije in sodelujočim organizacijam ni pomembno, kdo je trenutno na poziciji ali v opoziciji. Bivanjska problematika mladih je pereča že leta in z leti postaja vse bolj nevzdržna, zato je zaostritev pogojev kreditiranja izbila sodu dno. V naši pobudi smo zato povezali različne nacionalne mladinske organizacije, podmladke političnih strank z različnimi nazori in druge predstavniške organizacije mladih, in bomo v naslednjih dneh predstavili slovenskim političnim strankam predloge, za katere pričakujemo, da bodo našli svojo pot v parlamentarno proceduro.

Pozivu MSS so se na srečanju pridružile naslednje organizacije:

Dijaška organizacija Slovenije, Mestni mladinski svet Maribor, Mlada Slovenija, Mladi forum, Mladinski svet Ravne na Koroškem, Nova generacija, Slovenska demokratska mladina, Študentska organizacija Slovenije, Zavod Nefiks.

Mladinski svet Slovenije (MSS) je krovno združenje mladinskih organizacij: Društvo mladinski ceh, Mlada Slovenija, Mladi forum socialnih demokratov, Mladinska komisija pri Planinski zvezi, Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, Nova generacija, Slovenska demokratska mladina, Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Zveza slovenske podeželske mladine, Zveza ŠKIS, Zveza tabornikov Slovenije.