O-STA

Rekonstrukcija treh odsekov cest - SZJ Mestne občine Velenje

Plešivec
Sedovnik-Krhovnik
Šubl-Črevar

Velenje, 6. november 2019 - Mestna občina Velenje je junija letos izvedla javni razpis za izbiro najugodnejšega izvajalca za izvedbo rekonstrukcije oz. asfaltiranja treh odsekov cest, in sicer dveh odsekov v Krajevni skupnosti Cirkovce: odsek Šubl-Črevar (600 m) in odsek Sedovnik-Krhovnik (400 m) ter odseka pri odcepu Plešivec 25-27 (150 m).

V petek, 8. novembra, bomo ob 15. uri skupaj s Krajevno skupnostjo Cirkovce predali namenu nova odseka v Cirkovcah. Odprtje nove pridobitve bo pri Sedovniku (Šmartinske Cirkovce 13).

Izvajalec del, ki so bila v oktobru zaključena, je bilo podjetje VOC, d. o. o., iz Celja, pogodbena vrednost pa je znašala 157.106 evrov (DDV je zajet).